نحوه نصب و راه‌ اندازی VNC در CentOS 6

 

به منظور نصب و راه‌ اندازی VNC در CentOS 6 و دسترسی به محیط گرافیکی (Graphics User Interface) در CentOS 6 می‌توانید از راهنمای زیر استفاده نمایید. لازمه‌ی این تغییرات، در اختیار داشتن یک سرور مجازی لینوکس یا سرور اختصاصی لینوکس با سیستم‌عامل CentOS 6 و بصورت کاملا خام و بدون نصب هیچگونه نرم‌افزار دیگری می‌باشد.

1- نصب VNC سرور

– بعد از ورود به سرور با دسترسی root فرامین زیر را به ترتیب اجرا نمایید.

yum -y update
yum groupinstall Desktop
yum install gnome-core xfce4 firefox
yum install tigervnc-server
chkconfig vncserver on

2- افزودن کاربر در VNC

– اکنون قصد داریم یک کاربر با نام irpower (شما می‌توانید هر عبارت دیگری را به عنوان user در نظر بگیرید) جهت دسترسی به VNC ایجاد کنیم. لطفا فرامین زیر را در سرور اجرا نمایید.

useradd irpower
su – irpower

– اکنون باید یک پسورد شامل 8 کاراکتر برای کاربر ایجاد شده تعیین کنیم. لطفا فرمان زیر را اجرا کرده و سپس پسورد خود را 2 بار وارد کنید:

vncpasswd

– حالا به دسترسی root بر می‌گردیم. اگر از شما پسورد خواسته شد، پسورد دسترسی به سرور را وارد کنید:
su –

– سپس فرامین زیر را اجرا نمایید:

yum install nano
nano /etc/sysconfig/vncservers

– اکنون در فایلی که باز شده است محتوای زیر را قرار داده و ذخیره کنید:

VNCSERVERS=”1:irpower”
VNCSERVERARGS[1]=”-geometry 1024×768″

– حال دستور زیر را اجرا کنید:

service vncserver restart

نتیجه‌ای شبیه به موارد زیر را مشاهده می‌کنید:

[root@server ~]# service vncserver restart
Shutting down VNC server: [ OK ]
Starting VNC server: 1:irpower xauth: file /home/irpower/.Xauthority does not exist

 

New ‘server.host.name:1 (irpower)’ desktop is server.host.name:1

 

Creating default startup script /home/irpower/.vnc/xstartup Starting applications specified in /home/irpower/.vnc/xstartup Log file is /home/irpower/.vnc/server.host.name:1.log

[ OK ]
[root@server ~]#

– با توجه به خروجی بالا، فرمان زیر را اجرا نمایید:

pkill vnc
nano /home/irpower/.vnc/xstartup

– در انتهای فایلی که باز می‌شود عبارت twm & را کامنت کرده و عبارت exec gnome-session & را در لاین بعدی اضافه نموده و ذخیره کنید:

#!/bin/sh

[ -r /etc/sysconfig/i18n ] && . /etc/sysconfig/i18n
export LANG
export SYSFONT
vncconfig -iconic &
unset SESSION_MANAGER
unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
OS=`uname -s`
if [ $OS = ‘Linux’ ]; then
case “$WINDOWMANAGER” in
*gnome*)
if [ -e /etc/SuSE-release ]; then
PATH=$PATH:/opt/gnome/bin
export PATH
fi
;;
esac
fi
if [ -x /etc/X11/xinit/xinitrc ]; then
exec /etc/X11/xinit/xinitrc
fi
if [ -f /etc/X11/xinit/xinitrc ]; then
exec sh /etc/X11/xinit/xinitrc
fi
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
xterm -geometry 80×24+10+10 -ls -title “$VNCDESKTOP Desktop” &
#twm &
exec gnome-session &

– حالا سرور را ریستارت کنید:

reboot

3- دسترسی به محیط گرافیکی VNC

– بعد از ریستارت‌شدن سرور یکبار دیگر وارد آن شده و دستورات زیر را اجرا کنید:

su – irpower
vncserver

اکنون زمان وارد‌شدن به محیط گرافیکی سرور رسیده است.

نرم افزار UltraVNC را از این لینک دانلود کرده و نصب و اجرا کنید.

– مانند تصویر زیر در بخش VNC Server اقدام به درج IP سرور و پورت 5901 نمایید (IP:5901) و سپس روی دکمه Connect کلیک کنید.

 

آموزش نصب و راه‌اندازی VNC در CentOS 6

 

 

– در مرحله بعد پسوردی که برای کاربر irpower در نظر گرفته بودید را وارد نمایید تا وارد محیط گرافیکی سرور شوید.

 

آموزش نصب و راه‌اندازی VNC در CentOS 6

 

 

– اکنون وارد محیط گرافیکی (Graphics User Interface) سرور شده‌اید. از کار با سرور خود لذت ببرید.

البته پیش از هر چیز نیاز به تهیه یک سرور مجازی لینوکس یا سرور اختصاصی لینوکس دارید. در صورتی که قصد برون‌سپاری مدیریت سرور خود را دارید، از این بخش سرویس‌های خدماتی ما را مشاهده نمایید.

موفق باشید.