با نمایندگی دامنه آشنا شوید ...

با استفاده از سرویس نمایندگی ثبت دامنه می توانید با کمترین سرمایه تجارت ثبت دامین خود را شروع کنید! به عنوان بزرگترین ثبت کننده دامنه بین المللی در ایران همواره در تلاشیم بهترین خدمات ثبت دامین را به صورت بی‌نام (White Label) در اختیار نمایندگان ثبت دامنه قرار گیرد تا به راحتی قادر به توسعه تجارت خود باشند.

نمایندگی ثبت دامنه

(مجموع پرداختی مورد نیاز برای هر طرح در زیر آمده است، با کلیک بر روی نام طرح جزییات را مشاهده کنید)

 • Slab E
  ۵۰ میلیون تومان
 • Slab D
  ۲۰ میلیون تومان
 • Slab C
  ۱۰ میلیون تومان
 • Slab B
  ۲ میلیون تومان
 • Slab A
  ۰.۵ میلیون تومان

(برای مشاهده ستون‌های جدول آن را به راست بکشید)

پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۲۶,۰۰۰
۱۲۱,۰۰۰
۵۲۶,۰۰۰
۵۲۶,۰۰۰
.biz یک ساله
۴۸۰,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۷۴,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۴۷۴,۰۰۰
۴۷۴,۰۰۰
۳۶۸,۰۰۰
.in یک ساله
۱۹۸,۰۰۰
۱۹۸,۰۰۰
۱۹۸,۰۰۰
.tv یک ساله
۹۵۸,۰۰۰
۹۵۸,۰۰۰
۹۵۸,۰۰۰
.name
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۴۷,۰۰۰
۳۳۳,۰۰۰
۳۴۷,۰۰۰
۳۴۷,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۲۴,۰۰۰
۴۳۱,۰۰۰
۸۲۴,۰۰۰
۸۲۴,۰۰۰
۷۳۷,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۹۱,۰۰۰
۲۷۷,۰۰۰
۷۹۱,۰۰۰
۷۹۱,۰۰۰
۵۵۳,۰۰۰
.us
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۶۸,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰
۳۶۸,۰۰۰
۳۶۸,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۵۶,۰۰۰
۲۸۰,۰۰۰
۴۵۶,۰۰۰
۴۵۶,۰۰۰
۳۵۱,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۲۱,۰۰۰
۴۲۱,۰۰۰
۴۲۱,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۲۳,۰۰۰
۳۲۳,۰۰۰
۳۲۳,۰۰۰
.de
شرایط خاص
یک ساله
۲۷۷,۰۰۰
۲۷۷,۰۰۰
۲۷۷,۰۰۰
.cc یک ساله
۴۱۰,۰۰۰
۴۱۰,۰۰۰
۴۱۰,۰۰۰
.ca
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۷۴,۰۰۰
۴۰۳,۰۰۰
۴۷۴,۰۰۰
۴۷۴,۰۰۰
۴۰۳,۰۰۰
.io
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۸۵۹,۰۰۰
۱,۱۵۹,۰۰۰
۱,۸۵۹,۰۰۰
۱,۸۵۹,۰۰۰
۱,۱۵۹,۰۰۰
.pm یک ساله
۳۳۳,۰۰۰
۳۳۳,۰۰۰
۳۳۳,۰۰۰
.es یک ساله
۳۳۲,۰۰۰
۳۳۲,۰۰۰
۳۳۲,۰۰۰
.fr
شرایط خاص
یک ساله
۵۰۶,۰۰۰
۵۰۶,۰۰۰
۵۰۶,۰۰۰
.it
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۶۷۲,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰
۶۷۲,۰۰۰
۶۷۲,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰
.at یک ساله
۴۵۶,۰۰۰
۴۵۶,۰۰۰
۴۵۶,۰۰۰
.tw
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۲۷۰,۰۰۰
۸۹۳,۰۰۰
۱,۲۷۰,۰۰۰
۱,۲۷۰,۰۰۰
۸۹۳,۰۰۰
.co.uk
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۵۶,۰۰۰
۳۲۴,۰۰۰
۴۵۶,۰۰۰
۴۵۶,۰۰۰
۴۳۸,۰۰۰
.club
‌فروش ویژه
یک ساله
۶۰۳,۰۰۰
۳۷۷,۰۰۰
۶۰۳,۰۰۰
۶۰۳,۰۰۰
۳۷۷,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۹۸,۰۰۰
۴۴۹,۰۰۰
۴۹۸,۰۰۰
۴۹۸,۰۰۰
۴۴۹,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۷۲,۰۰۰
۱۶۱,۰۰۰
۷۷۲,۰۰۰
۷۷۲,۰۰۰
۵۷۹,۰۰۰
.click
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۰۳,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۴۰۳,۰۰۰
۴۰۳,۰۰۰
۲۹۸,۰۰۰
.online
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۰۱۷,۰۰۰
۶۶,۰۰۰
۱,۰۱۷,۰۰۰
۱,۰۱۷,۰۰۰
.flowers
جدید
‌فروش ویژه
یک ساله
۴,۰۳۴,۰۰۰
۲,۸۰۶,۰۰۰
۴,۰۳۴,۰۰۰
۴,۰۳۴,۰۰۰
.site
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۴۲,۰۰۰
۳۱,۰۰۰
۸۴۲,۰۰۰
۸۴۲,۰۰۰
.shop
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۰۵۲,۰۰۰
۲۶۳,۰۰۰
۱,۰۵۲,۰۰۰
۱,۰۵۲,۰۰۰
.co.com یک ساله
۸۷۷,۰۰۰
۸۷۷,۰۰۰
۸۷۷,۰۰۰
.com.co
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۵۶,۰۰۰
۲۴۲,۰۰۰
۴۵۶,۰۰۰
۴۵۶,۰۰۰
.co.in یک ساله
۱۹۳,۰۰۰
۱۹۳,۰۰۰
۱۹۳,۰۰۰
.org.in یک ساله
۱۹۳,۰۰۰
۱۹۳,۰۰۰
۱۹۳,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۴۶,۰۰۰
۱۴۱,۰۰۰
۵۴۶,۰۰۰
۵۴۶,۰۰۰
.biz یک ساله
۴۹۰,۰۰۰
۴۹۰,۰۰۰
۴۹۰,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۸۴,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰
۳۷۸,۰۰۰
.in یک ساله
۲۰۸,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰
.tv یک ساله
۹۷۸,۰۰۰
۹۷۸,۰۰۰
۹۷۸,۰۰۰
.name
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۶۷,۰۰۰
۳۵۳,۰۰۰
۳۶۷,۰۰۰
۳۶۷,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۴۴,۰۰۰
۴۵۱,۰۰۰
۸۴۴,۰۰۰
۸۴۴,۰۰۰
۷۵۷,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۱۱,۰۰۰
۲۹۷,۰۰۰
۸۱۱,۰۰۰
۸۱۱,۰۰۰
۵۷۳,۰۰۰
.us
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۸۸,۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰
۳۸۸,۰۰۰
۳۸۸,۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۷۶,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰
۴۷۶,۰۰۰
۴۷۶,۰۰۰
۳۷۱,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۴۱,۰۰۰
۴۴۱,۰۰۰
۴۴۱,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۴۳,۰۰۰
۳۴۳,۰۰۰
۳۴۳,۰۰۰
.de
شرایط خاص
یک ساله
۲۹۷,۰۰۰
۲۹۷,۰۰۰
۲۹۷,۰۰۰
.cc یک ساله
۴۳۰,۰۰۰
۴۳۰,۰۰۰
۴۳۰,۰۰۰
.ca
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۹۴,۰۰۰
۴۲۳,۰۰۰
۴۹۴,۰۰۰
۴۹۴,۰۰۰
۴۲۳,۰۰۰
.io
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۱۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۱۷۹,۰۰۰
.pm یک ساله
۳۵۳,۰۰۰
۳۵۳,۰۰۰
۳۵۳,۰۰۰
.es یک ساله
۳۵۲,۰۰۰
۳۵۲,۰۰۰
۳۵۲,۰۰۰
.fr
شرایط خاص
یک ساله
۵۲۶,۰۰۰
۵۲۶,۰۰۰
۵۲۶,۰۰۰
.it
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۶۹۲,۰۰۰
۴۹۰,۰۰۰
۶۹۲,۰۰۰
۶۹۲,۰۰۰
۴۹۰,۰۰۰
.at یک ساله
۴۷۶,۰۰۰
۴۷۶,۰۰۰
۴۷۶,۰۰۰
.tw
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۲۹۰,۰۰۰
۹۱۳,۰۰۰
۱,۲۹۰,۰۰۰
۱,۲۹۰,۰۰۰
۹۱۳,۰۰۰
.co.uk
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۷۶,۰۰۰
۳۴۴,۰۰۰
۴۷۶,۰۰۰
۴۷۶,۰۰۰
۴۵۸,۰۰۰
.club
‌فروش ویژه
یک ساله
۶۲۳,۰۰۰
۳۹۷,۰۰۰
۶۲۳,۰۰۰
۶۲۳,۰۰۰
۳۹۷,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۱۸,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰
۵۱۸,۰۰۰
۵۱۸,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۹۲,۰۰۰
۱۸۱,۰۰۰
۷۹۲,۰۰۰
۷۹۲,۰۰۰
۵۹۹,۰۰۰
.click
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۲۳,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰
۴۲۳,۰۰۰
۴۲۳,۰۰۰
۳۱۸,۰۰۰
.online
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۰۳۷,۰۰۰
۸۶,۰۰۰
۱,۰۳۷,۰۰۰
۱,۰۳۷,۰۰۰
.flowers
جدید
‌فروش ویژه
یک ساله
۴,۰۵۴,۰۰۰
۲,۸۲۶,۰۰۰
۴,۰۵۴,۰۰۰
۴,۰۵۴,۰۰۰
.site
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۶۲,۰۰۰
۵۱,۰۰۰
۸۶۲,۰۰۰
۸۶۲,۰۰۰
.shop
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۰۷۲,۰۰۰
۲۸۳,۰۰۰
۱,۰۷۲,۰۰۰
۱,۰۷۲,۰۰۰
.co.com یک ساله
۸۹۷,۰۰۰
۸۹۷,۰۰۰
۸۹۷,۰۰۰
.com.co
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۷۶,۰۰۰
۲۶۲,۰۰۰
۴۷۶,۰۰۰
۴۷۶,۰۰۰
.co.in یک ساله
۲۱۳,۰۰۰
۲۱۳,۰۰۰
۲۱۳,۰۰۰
.org.in یک ساله
۲۱۳,۰۰۰
۲۱۳,۰۰۰
۲۱۳,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۶۶,۰۰۰
۱۶۱,۰۰۰
۵۶۶,۰۰۰
۵۶۶,۰۰۰
.biz یک ساله
۵۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۹۴,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۴۹۴,۰۰۰
۴۹۴,۰۰۰
۳۸۸,۰۰۰
.in یک ساله
۲۱۸,۰۰۰
۲۱۸,۰۰۰
۲۱۸,۰۰۰
.tv یک ساله
۹۹۸,۰۰۰
۹۹۸,۰۰۰
۹۹۸,۰۰۰
.name
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۸۷,۰۰۰
۳۷۳,۰۰۰
۳۸۷,۰۰۰
۳۸۷,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۶۴,۰۰۰
۴۷۱,۰۰۰
۸۶۴,۰۰۰
۸۶۴,۰۰۰
۷۷۷,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۳۱,۰۰۰
۳۱۷,۰۰۰
۸۳۱,۰۰۰
۸۳۱,۰۰۰
۵۹۳,۰۰۰
.us
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۰۸,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰
۴۰۸,۰۰۰
۴۰۸,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۹۶,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰
۴۹۶,۰۰۰
۴۹۶,۰۰۰
۳۹۱,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۶۱,۰۰۰
۴۶۱,۰۰۰
۴۶۱,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۶۳,۰۰۰
۳۶۳,۰۰۰
۳۶۳,۰۰۰
.de
شرایط خاص
یک ساله
۳۱۷,۰۰۰
۳۱۷,۰۰۰
۳۱۷,۰۰۰
.cc یک ساله
۴۵۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰
.ca
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۱۴,۰۰۰
۴۴۳,۰۰۰
۵۱۴,۰۰۰
۵۱۴,۰۰۰
۴۴۳,۰۰۰
.io
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۸۹۹,۰۰۰
۱,۱۹۹,۰۰۰
۱,۸۹۹,۰۰۰
۱,۸۹۹,۰۰۰
۱,۱۹۹,۰۰۰
.pm یک ساله
۳۷۳,۰۰۰
۳۷۳,۰۰۰
۳۷۳,۰۰۰
.es یک ساله
۳۷۲,۰۰۰
۳۷۲,۰۰۰
۳۷۲,۰۰۰
.fr
شرایط خاص
یک ساله
۵۴۶,۰۰۰
۵۴۶,۰۰۰
۵۴۶,۰۰۰
.it
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۱۲,۰۰۰
۵۱۰,۰۰۰
۷۱۲,۰۰۰
۷۱۲,۰۰۰
۵۱۰,۰۰۰
.at یک ساله
۴۹۶,۰۰۰
۴۹۶,۰۰۰
۴۹۶,۰۰۰
.tw
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۳۱۰,۰۰۰
۹۳۳,۰۰۰
۱,۳۱۰,۰۰۰
۱,۳۱۰,۰۰۰
۹۳۳,۰۰۰
.co.uk
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۹۶,۰۰۰
۳۶۴,۰۰۰
۴۹۶,۰۰۰
۴۹۶,۰۰۰
۴۷۸,۰۰۰
.club
‌فروش ویژه
یک ساله
۶۴۳,۰۰۰
۴۱۷,۰۰۰
۶۴۳,۰۰۰
۶۴۳,۰۰۰
۴۱۷,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۳۸,۰۰۰
۴۸۹,۰۰۰
۵۳۸,۰۰۰
۵۳۸,۰۰۰
۴۸۹,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۱۲,۰۰۰
۲۰۱,۰۰۰
۸۱۲,۰۰۰
۸۱۲,۰۰۰
۶۱۹,۰۰۰
.click
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۴۳,۰۰۰
۱۴۵,۰۰۰
۴۴۳,۰۰۰
۴۴۳,۰۰۰
۳۳۸,۰۰۰
.online
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۰۵۷,۰۰۰
۱۰۶,۰۰۰
۱,۰۵۷,۰۰۰
۱,۰۵۷,۰۰۰
.flowers
جدید
‌فروش ویژه
یک ساله
۴,۰۷۴,۰۰۰
۲,۸۴۶,۰۰۰
۴,۰۷۴,۰۰۰
۴,۰۷۴,۰۰۰
.site
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۸۲,۰۰۰
۷۱,۰۰۰
۸۸۲,۰۰۰
۸۸۲,۰۰۰
.shop
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۰۹۲,۰۰۰
۳۰۳,۰۰۰
۱,۰۹۲,۰۰۰
۱,۰۹۲,۰۰۰
.co.com یک ساله
۹۱۷,۰۰۰
۹۱۷,۰۰۰
۹۱۷,۰۰۰
.com.co
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۹۶,۰۰۰
۲۸۲,۰۰۰
۴۹۶,۰۰۰
۴۹۶,۰۰۰
.co.in یک ساله
۲۳۳,۰۰۰
۲۳۳,۰۰۰
۲۳۳,۰۰۰
.org.in یک ساله
۲۳۳,۰۰۰
۲۳۳,۰۰۰
۲۳۳,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۸۶,۰۰۰
۱۸۱,۰۰۰
۵۸۶,۰۰۰
۵۸۶,۰۰۰
.biz یک ساله
۵۱۰,۰۰۰
۵۱۰,۰۰۰
۵۱۰,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۰۴,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۵۰۴,۰۰۰
۵۰۴,۰۰۰
۳۹۸,۰۰۰
.in یک ساله
۲۲۸,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰
.tv یک ساله
۱,۰۱۸,۰۰۰
۱,۰۱۸,۰۰۰
۱,۰۱۸,۰۰۰
.name
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۰۷,۰۰۰
۳۹۳,۰۰۰
۴۰۷,۰۰۰
۴۰۷,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه