با نمایندگی دامنه آشنا شوید ...

با استفاده از سرویس نمایندگی ثبت دامنه می توانید با کمترین سرمایه تجارت ثبت دامین خود را شروع کنید! به عنوان بزرگترین ثبت کننده دامنه بین المللی در ایران همواره در تلاشیم بهترین خدمات ثبت دامین را به صورت بی‌نام (White Label) در اختیار نمایندگان ثبت دامنه قرار گیرد تا به راحتی قادر به توسعه تجارت خود باشند.

میزبانی دامنه نمایندگی خدمات میزبانی وب

(مجموع پرداختی مورد نیاز برای هر طرح در زیر آمده است، با کلیک بر روی نام طرح جزییات را مشاهده کنید)

 • Slab E
  ۵۰ میلیون تومان
 • Slab D
  ۲۰ میلیون تومان
 • Slab C
  ۱۰ میلیون تومان
 • Slab B
  ۲ میلیون تومان
 • Slab A
  ۰.۵ میلیون تومان

(برای مشاهده ستون‌های جدول آن را به راست بکشید)

پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۵۶,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۵۵۶,۰۰۰
۵۵۶,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰
.biz یک ساله
۴۱۱,۰۰۰
۴۱۱,۰۰۰
۴۱۱,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۴۵,۰۰۰
۳۰,۰۰۰
۳۴۵,۰۰۰
۳۴۵,۰۰۰
.in یک ساله
۱۶۹,۰۰۰
۱۶۹,۰۰۰
۱۶۹,۰۰۰
.tv یک ساله
۸۱۹,۰۰۰
۸۱۹,۰۰۰
۸۱۹,۰۰۰
.name یک ساله
۳۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۰۵,۰۰۰
۳۹۹,۰۰۰
۷۰۵,۰۰۰
۷۰۵,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۵۰,۰۰۰
۹۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۳۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۳۳۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰
.tel یک ساله
۳۶۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۰۴,۰۰۰
۳۰۴,۰۰۰
۳۰۴,۰۰۰
.de یک ساله
۲۶۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰
.cc
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۵۱,۰۰۰
۹۹,۰۰۰
۳۵۱,۰۰۰
۳۵۱,۰۰۰
.ca یک ساله
۳۴۵,۰۰۰
۳۴۵,۰۰۰
۳۴۵,۰۰۰
.io یک ساله
۱,۴۴۰,۰۰۰
۱,۴۴۰,۰۰۰
۱,۴۴۰,۰۰۰
.pm یک ساله
۲۵۵,۰۰۰
۲۵۵,۰۰۰
۲۵۵,۰۰۰
.es یک ساله
۳۱۵,۰۰۰
۳۱۵,۰۰۰
۳۱۵,۰۰۰
.fr یک ساله
۴۰۵,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰
.it یک ساله
۳۷۵,۰۰۰
۳۷۵,۰۰۰
۳۷۵,۰۰۰
.at یک ساله
۴۰۵,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰
.tw یک ساله
۷۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۲۸۵,۰۰۰
۲۸۵,۰۰۰
۲۸۵,۰۰۰
.club یک ساله
۴۸۰,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۹۰,۰۰۰
۱۴۷,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
یک ساله
۶۶۰,۰۰۰
۱۶۵,۰۰۰
۶۶۰,۰۰۰
۶۶۰,۰۰۰
.click
‌فروش ویژه
یک ساله
۲۵۵,۰۰۰
۹۰,۰۰۰
۲۵۵,۰۰۰
۲۵۵,۰۰۰
.online
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۱۱۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰
۱,۱۱۰,۰۰۰
۱,۱۱۰,۰۰۰
.flowers
جدید
‌فروش ویژه
یک ساله
۳,۴۵۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
۳,۴۵۰,۰۰۰
۳,۴۵۰,۰۰۰
.site
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۲۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰
۷۲۰,۰۰۰
۷۲۰,۰۰۰
.co.com یک ساله
۷۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
.com.co
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰
.co.in یک ساله
۱۸۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰
.org.in یک ساله
۱۶۵,۰۰۰
۱۶۵,۰۰۰
۱۶۵,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۷۶,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰
۵۷۶,۰۰۰
۵۷۶,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰
.biz یک ساله
۴۲۱,۰۰۰
۴۲۱,۰۰۰
۴۲۱,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۵۵,۰۰۰
۴۰,۰۰۰
۳۵۵,۰۰۰
۳۵۵,۰۰۰
.in یک ساله
۱۷۹,۰۰۰
۱۷۹,۰۰۰
۱۷۹,۰۰۰
.tv یک ساله
۸۳۹,۰۰۰
۸۳۹,۰۰۰
۸۳۹,۰۰۰
.name یک ساله
۳۲۰,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۲۵,۰۰۰
۴۱۹,۰۰۰
۷۲۵,۰۰۰
۷۲۵,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۷۰,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۳۲۰,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۳۵۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰
.tel یک ساله
۳۸۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۲۴,۰۰۰
۳۲۴,۰۰۰
۳۲۴,۰۰۰
.de یک ساله
۲۸۰,۰۰۰
۲۸۰,۰۰۰
۲۸۰,۰۰۰
.cc
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۷۱,۰۰۰
۱۱۹,۰۰۰
۳۷۱,۰۰۰
۳۷۱,۰۰۰
.ca یک ساله
۳۶۵,۰۰۰
۳۶۵,۰۰۰
۳۶۵,۰۰۰
.io یک ساله
۱,۴۶۰,۰۰۰
۱,۴۶۰,۰۰۰
۱,۴۶۰,۰۰۰
.pm یک ساله
۲۷۵,۰۰۰
۲۷۵,۰۰۰
۲۷۵,۰۰۰
.es یک ساله
۳۳۵,۰۰۰
۳۳۵,۰۰۰
۳۳۵,۰۰۰
.fr یک ساله
۴۲۵,۰۰۰
۴۲۵,۰۰۰
۴۲۵,۰۰۰
.it یک ساله
۳۹۵,۰۰۰
۳۹۵,۰۰۰
۳۹۵,۰۰۰
.at یک ساله
۴۲۵,۰۰۰
۴۲۵,۰۰۰
۴۲۵,۰۰۰
.tw یک ساله
۷۷۰,۰۰۰
۷۷۰,۰۰۰
۷۷۰,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۳۰۵,۰۰۰
۳۰۵,۰۰۰
۳۰۵,۰۰۰
.club یک ساله
۵۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۱۰,۰۰۰
۱۶۷,۰۰۰
۴۱۰,۰۰۰
۴۱۰,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
یک ساله
۶۸۰,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
۶۸۰,۰۰۰
۶۸۰,۰۰۰
.click
‌فروش ویژه
یک ساله
۲۷۵,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰
۲۷۵,۰۰۰
۲۷۵,۰۰۰
.online
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۱۳۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰
۱,۱۳۰,۰۰۰
۱,۱۳۰,۰۰۰
.flowers
جدید
‌فروش ویژه
یک ساله
۳,۴۷۰,۰۰۰
۲,۴۲۰,۰۰۰
۳,۴۷۰,۰۰۰
۳,۴۷۰,۰۰۰
.site
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۴۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰
۷۴۰,۰۰۰
۷۴۰,۰۰۰
.co.com یک ساله
۷۷۰,۰۰۰
۷۷۰,۰۰۰
۷۷۰,۰۰۰
.com.co
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۱۰,۰۰۰
۲۲۷,۰۰۰
۴۱۰,۰۰۰
۴۱۰,۰۰۰
.co.in یک ساله
۲۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰
.org.in یک ساله
۱۸۵,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۹۶,۰۰۰
۱۴۵,۰۰۰
۵۹۶,۰۰۰
۵۹۶,۰۰۰
۴۹۰,۰۰۰
.biz یک ساله
۴۳۱,۰۰۰
۴۳۱,۰۰۰
۴۳۱,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۶۵,۰۰۰
۵۰,۰۰۰
۳۶۵,۰۰۰
۳۶۵,۰۰۰
.in یک ساله
۱۸۹,۰۰۰
۱۸۹,۰۰۰
۱۸۹,۰۰۰
.tv یک ساله
۸۵۹,۰۰۰
۸۵۹,۰۰۰
۸۵۹,۰۰۰
.name یک ساله
۳۴۰,۰۰۰
۳۴۰,۰۰۰
۳۴۰,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۴۵,۰۰۰
۴۳۹,۰۰۰
۷۴۵,۰۰۰
۷۴۵,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۹۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰
۴۹۰,۰۰۰
۴۹۰,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۳۴۰,۰۰۰
۳۴۰,۰۰۰
۳۴۰,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۳۷۰,۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۴۴,۰۰۰
۳۴۴,۰۰۰
۳۴۴,۰۰۰
.de یک ساله
۳۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰
.cc
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۹۱,۰۰۰
۱۳۹,۰۰۰
۳۹۱,۰۰۰
۳۹۱,۰۰۰
.ca یک ساله
۳۸۵,۰۰۰
۳۸۵,۰۰۰
۳۸۵,۰۰۰
.io یک ساله
۱,۴۸۰,۰۰۰
۱,۴۸۰,۰۰۰
۱,۴۸۰,۰۰۰
.pm یک ساله
۲۹۵,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰
.es یک ساله
۳۵۵,۰۰۰
۳۵۵,۰۰۰
۳۵۵,۰۰۰
.fr یک ساله
۴۴۵,۰۰۰
۴۴۵,۰۰۰
۴۴۵,۰۰۰
.it یک ساله
۴۱۵,۰۰۰
۴۱۵,۰۰۰
۴۱۵,۰۰۰
.at یک ساله
۴۴۵,۰۰۰
۴۴۵,۰۰۰
۴۴۵,۰۰۰
.tw یک ساله
۷۹۰,۰۰۰
۷۹۰,۰۰۰
۷۹۰,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۳۲۵,۰۰۰
۳۲۵,۰۰۰
۳۲۵,۰۰۰
.club یک ساله
۵۲۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۳۰,۰۰۰
۱۸۷,۰۰۰
۴۳۰,۰۰۰
۴۳۰,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۰۰,۰۰۰
۲۰۵,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰
.click
‌فروش ویژه
یک ساله
۲۹۵,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰
.online
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۱۵۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰
.flowers
جدید
‌فروش ویژه
یک ساله
۳,۴۹۰,۰۰۰
۲,۴۴۰,۰۰۰
۳,۴۹۰,۰۰۰
۳,۴۹۰,۰۰۰
.site
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۶۰,۰۰۰
۷۰,۰۰۰
۷۶۰,۰۰۰
۷۶۰,۰۰۰
.co.com یک ساله
۷۹۰,۰۰۰
۷۹۰,۰۰۰
۷۹۰,۰۰۰
.com.co
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۳۰,۰۰۰
۲۴۷,۰۰۰
۴۳۰,۰۰۰
۴۳۰,۰۰۰
.co.in یک ساله
۲۲۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰
.org.in یک ساله
۲۰۵,۰۰۰
۲۰۵,۰۰۰
۲۰۵,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۶۱۶,۰۰۰
۱۶۵,۰۰۰
۶۱۶,۰۰۰
۶۱۶,۰۰۰
۵۱۰,۰۰۰
.biz یک ساله
۴۴۱,۰۰۰
۴۴۱,۰۰۰
۴۴۱,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۷۵,۰۰۰
۶۰,۰۰۰
۳۷۵,۰۰۰
۳۷۵,۰۰۰
.in یک ساله
۱۹۹,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰
.tv یک ساله
۸۷۹,۰۰۰
۸۷۹,۰۰۰
۸۷۹,۰۰۰
.name یک ساله
۳۶۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۶۵,۰۰۰
۴۵۹,۰۰۰
۷۶۵,۰۰۰
۷۶۵,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۱۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰
۵۱۰,۰۰۰
۵۱۰,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۳۶۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۳۹۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۲۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۶۴,۰۰۰
۳۶۴,۰۰۰
۳۶۴,۰۰۰
.de یک ساله
۳۲۰,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰
.cc
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۱۱,۰۰۰
۱۵۹,۰۰۰
۴۱۱,۰۰۰
۴۱۱,۰۰۰
.ca یک ساله
۴۰۵,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰
.io یک ساله
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
.pm یک ساله
۳۱۵,۰۰۰
۳۱۵,۰۰۰
۳۱۵,۰۰۰
.es یک ساله
۳۷۵,۰۰۰
۳۷۵,۰۰۰
۳۷۵,۰۰۰
.fr یک ساله
۴۶۵,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰
.it یک ساله
۴۳۵,۰۰۰
۴۳۵,۰۰۰
۴۳۵,۰۰۰
.at یک ساله
۴۶۵,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰
.tw یک ساله
۸۱۰,۰۰۰
۸۱۰,۰۰۰
۸۱۰,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۳۴۵,۰۰۰
۳۴۵,۰۰۰
۳۴۵,۰۰۰
.club یک ساله
۵۴۰,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۵۰,۰۰۰
۲۰۷,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۲۰,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰
۷۲۰,۰۰۰
۷۲۰,۰۰۰
.click
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۱۵,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰
۳۱۵,۰۰۰
۳۱۵,۰۰۰
.online
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۱۷۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰
۱,۱۷۰,۰۰۰
۱,۱۷۰,۰۰۰
.flowers
جدید
‌فروش ویژه
یک ساله
۳,۵۱۰,۰۰۰
۲,۴۶۰,۰۰۰
۳,۵۱۰,۰۰۰
۳,۵۱۰,۰۰۰