با نمایندگی دامنه آشنا شوید ...

با استفاده از سرویس نمایندگی ثبت دامنه می توانید با کمترین سرمایه تجارت ثبت دامین خود را شروع کنید! به عنوان بزرگترین ثبت کننده دامنه بین المللی در ایران همواره در تلاشیم بهترین خدمات ثبت دامین را به صورت بی‌نام (White Label) در اختیار نمایندگان ثبت دامنه قرار گیرد تا به راحتی قادر به توسعه تجارت خود باشند.

نمایندگی ثبت دامنه

(مجموع پرداختی مورد نیاز برای هر طرح در زیر آمده است، با کلیک بر روی نام طرح جزییات را مشاهده کنید)

 • Slab E
  ۵۰ میلیون تومان
 • Slab D
  ۲۰ میلیون تومان
 • Slab C
  ۱۰ میلیون تومان
 • Slab B
  ۲ میلیون تومان
 • Slab A
  ۰.۵ میلیون تومان

(برای مشاهده ستون‌های جدول آن را به راست بکشید)

پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۱۳,۰۰۰
۹۴,۰۰۰
۸۱۳,۰۰۰
۸۱۳,۰۰۰
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۶۰۰,۰۰۰
۱۰۹,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰
.biz یک ساله
۵۴۸,۰۰۰
۵۴۸,۰۰۰
۵۴۸,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۴۰,۰۰۰
۳۶,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰
.in یک ساله
۲۲۶,۰۰۰
۲۲۶,۰۰۰
۲۲۶,۰۰۰
.tv یک ساله
۱,۰۹۲,۰۰۰
۱,۰۹۲,۰۰۰
۱,۰۹۲,۰۰۰
.name یک ساله
۳۹۷,۰۰۰
۳۹۷,۰۰۰
۳۹۷,۰۰۰
.de
شرایط خاص
یک ساله
۲۸۴,۰۰۰
۲۸۴,۰۰۰
۲۸۴,۰۰۰
.it
شرایط خاص
یک ساله
۶۹۰,۰۰۰
۶۹۰,۰۰۰
۶۹۰,۰۰۰
.ws یک ساله
۹۴۰,۰۰۰
۹۴۰,۰۰۰
۹۴۰,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۴۱۹,۰۰۰
۴۱۹,۰۰۰
۴۱۹,۰۰۰
.tel یک ساله
۴۸۰,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰
.tw
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۴۴۸,۰۰۰
۱۸۱,۰۰۰
۱,۴۴۸,۰۰۰
۱,۴۴۸,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۶۸,۰۰۰
۱۷۴,۰۰۰
۵۶۸,۰۰۰
۵۶۸,۰۰۰
.click یک ساله
۴۶۰,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰
.flowers
جدید
یک ساله
۴,۵۹۷,۰۰۰
۴,۵۹۷,۰۰۰
۴,۵۹۷,۰۰۰
.shop
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۰۸۷,۰۰۰
۲۸۹,۰۰۰
۱,۰۸۷,۰۰۰
۱,۰۸۷,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۵۱۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۶۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰
.cc یک ساله
۴۶۸,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰
.ca یک ساله
۵۴۰,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰
.io یک ساله
۲,۱۱۸,۰۰۰
۲,۱۱۸,۰۰۰
۲,۱۱۸,۰۰۰
.pm یک ساله
۳۷۹,۰۰۰
۳۷۹,۰۰۰
۳۷۹,۰۰۰
.es یک ساله
۳۷۸,۰۰۰
۳۷۸,۰۰۰
۳۷۸,۰۰۰
.fr
شرایط خاص
یک ساله
۵۶۵,۰۰۰
۵۶۵,۰۰۰
۵۶۵,۰۰۰
.at یک ساله
۵۱۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰
.club یک ساله
۶۸۸,۰۰۰
۶۸۸,۰۰۰
۶۸۸,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۸۰,۰۰۰
۱۰۹,۰۰۰
۸۸۰,۰۰۰
۸۸۰,۰۰۰
.online
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۱۵۹,۰۰۰
۶۸,۰۰۰
۱,۱۵۹,۰۰۰
۱,۱۵۹,۰۰۰
.site
‌فروش ویژه
یک ساله
۹۶۰,۰۰۰
۳۳,۰۰۰
۹۶۰,۰۰۰
۹۶۰,۰۰۰
.co.com یک ساله
۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
.com.co یک ساله
۵۱۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰
.co.in یک ساله
۲۲۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰
.org.in یک ساله
۲۲۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۵۱۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۳۳,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
۸۳۳,۰۰۰
۸۳۳,۰۰۰
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۶۲۰,۰۰۰
۱۲۹,۰۰۰
۶۲۰,۰۰۰
۶۲۰,۰۰۰
.biz یک ساله
۵۵۸,۰۰۰
۵۵۸,۰۰۰
۵۵۸,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۵۰,۰۰۰
۴۶,۰۰۰
۵۵۰,۰۰۰
۵۵۰,۰۰۰
.in یک ساله
۲۳۶,۰۰۰
۲۳۶,۰۰۰
۲۳۶,۰۰۰
.tv یک ساله
۱,۱۱۲,۰۰۰
۱,۱۱۲,۰۰۰
۱,۱۱۲,۰۰۰
.name یک ساله
۴۱۷,۰۰۰
۴۱۷,۰۰۰
۴۱۷,۰۰۰
.de
شرایط خاص
یک ساله
۳۰۴,۰۰۰
۳۰۴,۰۰۰
۳۰۴,۰۰۰
.it
شرایط خاص
یک ساله
۷۱۰,۰۰۰
۷۱۰,۰۰۰
۷۱۰,۰۰۰
.ws یک ساله
۹۶۰,۰۰۰
۹۶۰,۰۰۰
۹۶۰,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۴۳۹,۰۰۰
۴۳۹,۰۰۰
۴۳۹,۰۰۰
.tel یک ساله
۵۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰
.tw
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۴۶۸,۰۰۰
۲۰۱,۰۰۰
۱,۴۶۸,۰۰۰
۱,۴۶۸,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۸۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۰۰
۵۸۸,۰۰۰
۵۸۸,۰۰۰
.click یک ساله
۴۸۰,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰
.flowers
جدید
یک ساله
۴,۶۱۷,۰۰۰
۴,۶۱۷,۰۰۰
۴,۶۱۷,۰۰۰
.shop
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۱۰۷,۰۰۰
۳۰۹,۰۰۰
۱,۱۰۷,۰۰۰
۱,۱۰۷,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۵۳۹,۰۰۰
۵۳۹,۰۰۰
۵۳۹,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۸۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰
.cc یک ساله
۴۸۸,۰۰۰
۴۸۸,۰۰۰
۴۸۸,۰۰۰
.ca یک ساله
۵۶۰,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰
.io یک ساله
۲,۱۳۸,۰۰۰
۲,۱۳۸,۰۰۰
۲,۱۳۸,۰۰۰
.pm یک ساله
۳۹۹,۰۰۰
۳۹۹,۰۰۰
۳۹۹,۰۰۰
.es یک ساله
۳۹۸,۰۰۰
۳۹۸,۰۰۰
۳۹۸,۰۰۰
.fr
شرایط خاص
یک ساله
۵۸۵,۰۰۰
۵۸۵,۰۰۰
۵۸۵,۰۰۰
.at یک ساله
۵۳۹,۰۰۰
۵۳۹,۰۰۰
۵۳۹,۰۰۰
.club یک ساله
۷۰۸,۰۰۰
۷۰۸,۰۰۰
۷۰۸,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
یک ساله
۹۰۰,۰۰۰
۱۲۹,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰
.online
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۱۷۹,۰۰۰
۸۸,۰۰۰
۱,۱۷۹,۰۰۰
۱,۱۷۹,۰۰۰
.site
‌فروش ویژه
یک ساله
۹۸۰,۰۰۰
۵۳,۰۰۰
۹۸۰,۰۰۰
۹۸۰,۰۰۰
.co.com یک ساله
۱,۰۲۰,۰۰۰
۱,۰۲۰,۰۰۰
۱,۰۲۰,۰۰۰
.com.co یک ساله
۵۳۹,۰۰۰
۵۳۹,۰۰۰
۵۳۹,۰۰۰
.co.in یک ساله
۲۴۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰
.org.in یک ساله
۲۴۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۵۳۹,۰۰۰
۵۳۹,۰۰۰
۵۳۹,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۵۳,۰۰۰
۱۳۴,۰۰۰
۸۵۳,۰۰۰
۸۵۳,۰۰۰
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۶۴۰,۰۰۰
۱۴۹,۰۰۰
۶۴۰,۰۰۰
۶۴۰,۰۰۰
.biz یک ساله
۵۶۸,۰۰۰
۵۶۸,۰۰۰
۵۶۸,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۶۰,۰۰۰
۵۶,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰
.in یک ساله
۲۴۶,۰۰۰
۲۴۶,۰۰۰
۲۴۶,۰۰۰
.tv یک ساله
۱,۱۳۲,۰۰۰
۱,۱۳۲,۰۰۰
۱,۱۳۲,۰۰۰
.name یک ساله
۴۳۷,۰۰۰
۴۳۷,۰۰۰
۴۳۷,۰۰۰
.de
شرایط خاص
یک ساله
۳۲۴,۰۰۰
۳۲۴,۰۰۰
۳۲۴,۰۰۰
.it
شرایط خاص
یک ساله
۷۳۰,۰۰۰
۷۳۰,۰۰۰
۷۳۰,۰۰۰
.ws یک ساله
۹۸۰,۰۰۰
۹۸۰,۰۰۰
۹۸۰,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۴۵۹,۰۰۰
۴۵۹,۰۰۰
۴۵۹,۰۰۰
.tel یک ساله
۵۲۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰
.tw
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۴۸۸,۰۰۰
۲۲۱,۰۰۰
۱,۴۸۸,۰۰۰
۱,۴۸۸,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۶۰۸,۰۰۰
۲۱۴,۰۰۰
۶۰۸,۰۰۰
۶۰۸,۰۰۰
.click یک ساله
۵۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰
.flowers
جدید
یک ساله
۴,۶۳۷,۰۰۰
۴,۶۳۷,۰۰۰
۴,۶۳۷,۰۰۰
.shop
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۱۲۷,۰۰۰
۳۲۹,۰۰۰
۱,۱۲۷,۰۰۰
۱,۱۲۷,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۵۵۹,۰۰۰
۵۵۹,۰۰۰
۵۵۹,۰۰۰
.nl یک ساله
۴۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
.cc یک ساله
۵۰۸,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰
.ca یک ساله
۵۸۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰
.io یک ساله
۲,۱۵۸,۰۰۰
۲,۱۵۸,۰۰۰
۲,۱۵۸,۰۰۰
.pm یک ساله
۴۱۹,۰۰۰
۴۱۹,۰۰۰
۴۱۹,۰۰۰
.es یک ساله
۴۱۸,۰۰۰
۴۱۸,۰۰۰
۴۱۸,۰۰۰
.fr
شرایط خاص
یک ساله
۶۰۵,۰۰۰
۶۰۵,۰۰۰
۶۰۵,۰۰۰
.at یک ساله
۵۵۹,۰۰۰
۵۵۹,۰۰۰
۵۵۹,۰۰۰
.club یک ساله
۷۲۸,۰۰۰
۷۲۸,۰۰۰
۷۲۸,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
یک ساله
۹۲۰,۰۰۰
۱۴۹,۰۰۰
۹۲۰,۰۰۰
۹۲۰,۰۰۰
.online
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۱۹۹,۰۰۰
۱۰۸,۰۰۰
۱,۱۹۹,۰۰۰
۱,۱۹۹,۰۰۰
.site
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۳,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
.co.com یک ساله
۱,۰۴۰,۰۰۰
۱,۰۴۰,۰۰۰
۱,۰۴۰,۰۰۰
.com.co یک ساله
۵۵۹,۰۰۰
۵۵۹,۰۰۰
۵۵۹,۰۰۰
.co.in یک ساله
۲۶۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰
.org.in یک ساله
۲۶۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۵۵۹,۰۰۰
۵۵۹,۰۰۰
۵۵۹,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۷۳,۰۰۰
۱۵۴,۰۰۰
۸۷۳,۰۰۰
۸۷۳,۰۰۰
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۶۶۰,۰۰۰
۱۶۹,۰۰۰
۶۶۰,۰۰۰
۶۶۰,۰۰۰
.biz یک ساله
۵۷۸,۰۰۰
۵۷۸,۰۰۰
۵۷۸,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۷۰,۰۰۰
۶۶,۰۰۰
۵۷۰,۰۰۰
۵۷۰,۰۰۰
.in یک ساله
۲۵۶,۰۰۰
۲۵۶,۰۰۰
۲۵۶,۰۰۰
.tv یک ساله
۱,۱۵۲,۰۰۰
۱,۱۵۲,۰۰۰
۱,۱۵۲,۰۰۰
.name یک ساله
۴۵۷,۰۰۰
۴۵۷,۰۰۰
۴۵۷,۰۰۰
.de
شرایط خاص
یک ساله
۳۴۴,۰۰۰
۳۴۴,۰۰۰
۳۴۴,۰۰۰
.it
شرایط خاص
یک ساله
۷۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
.ws یک ساله
۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
.us
شرایط خاص
یک ساله
۴۷۹,۰۰۰
۴۷۹,۰۰۰
۴۷۹,۰۰۰
.tel یک ساله
۵۴۰,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰
.tw
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۵۰۸,۰۰۰
۲۴۱,۰۰۰
۱,۵۰۸,۰۰۰
۱,۵۰۸,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۶۲۸,۰۰۰
۲۳۴,۰۰۰
۶۲۸,۰۰۰
۶۲۸,۰۰۰
.click یک ساله
۵۲۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰
.flowers
جدید
یک ساله
۴,۶۵۷,۰۰۰
۴,۶۵۷,۰۰۰
۴,۶۵۷,۰۰۰
.shop
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۱۴۷,۰۰۰
۳۴۹,۰۰۰
۱,۱۴۷,۰۰۰
۱,۱۴۷,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
یک ساله
۵۷۹,۰۰۰
۵۷۹,۰۰۰
۵۷۹,۰۰۰
.nl یک ساله
۴۲۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰
.cc یک ساله
۵۲۸,۰۰۰
۵۲۸,۰۰۰
۵۲۸,۰۰۰
.ca یک ساله
۶۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰
.io یک ساله
۲,۱۷۸,۰۰۰
۲,۱۷۸,۰۰۰
۲,۱۷۸,۰۰۰
.pm یک ساله
۴۳۹,۰۰۰
۴۳۹,۰۰۰
۴۳۹,۰۰۰
.es