با نمایندگی دامنه آشنا شوید ...

با استفاده از سرویس نمایندگی ثبت دامنه می توانید با کمترین سرمایه تجارت ثبت دامین خود را شروع کنید! به عنوان بزرگترین ثبت کننده دامنه بین المللی در ایران همواره در تلاشیم بهترین خدمات ثبت دامین را به صورت بی‌نام (White Label) در اختیار نمایندگان ثبت دامنه قرار گیرد تا به راحتی قادر به توسعه تجارت خود باشند.

نمایندگی ثبت دامنه

(مجموع پرداختی مورد نیاز برای هر طرح در زیر آمده است، با کلیک بر روی نام طرح جزییات را مشاهده کنید)

 • Slab E
  ۵۰ میلیون تومان
 • Slab D
  ۲۰ میلیون تومان
 • Slab C
  ۱۰ میلیون تومان
 • Slab B
  ۲ میلیون تومان
 • Slab A
  ۰.۵ میلیون تومان

(برای مشاهده ستون‌های جدول آن را به راست بکشید)

پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۴۹,۰۰۰
۱۱۳,۰۰۰
۴۴۹,۰۰۰
۴۴۹,۰۰۰
۴۹۱,۰۰۰
.biz یک ساله
۴۴۹,۰۰۰
۴۴۹,۰۰۰
۴۴۹,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۷۷,۰۰۰
۳۲,۰۰۰
۳۷۷,۰۰۰
۳۷۷,۰۰۰
۳۴۴,۰۰۰
.in یک ساله
۱۸۵,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
.tv یک ساله
۸۹۵,۰۰۰
۸۹۵,۰۰۰
۸۹۵,۰۰۰
.name
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۲۴,۰۰۰
۲۸۷,۰۰۰
۳۲۴,۰۰۰
۳۲۴,۰۰۰
۲۸۷,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۷۰,۰۰۰
۳۱۱,۰۰۰
۷۷۰,۰۰۰
۷۷۰,۰۰۰
۶۸۸,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۳۳,۰۰۰
۲۶۲,۰۰۰
۷۳۳,۰۰۰
۷۳۳,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰
.us
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۴۴,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
۳۴۴,۰۰۰
۳۴۴,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۲۶,۰۰۰
۲۶۲,۰۰۰
۴۲۶,۰۰۰
۴۲۶,۰۰۰
۳۲۸,۰۰۰
.tel
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۹۳,۰۰۰
۳۷۴,۰۰۰
۳۹۳,۰۰۰
۳۹۳,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۰۶,۰۰۰
۳۰۶,۰۰۰
۳۰۶,۰۰۰
.de
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۲۹۰,۰۰۰
۲۵۸,۰۰۰
۲۹۰,۰۰۰
۲۹۰,۰۰۰
۲۰۵,۰۰۰
.cc
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۸۳,۰۰۰
۳۴۱,۰۰۰
۳۸۳,۰۰۰
۳۸۳,۰۰۰
۳۴۱,۰۰۰
.ca
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۷۴,۰۰۰
۳۲۴,۰۰۰
۳۷۴,۰۰۰
۳۷۴,۰۰۰
۳۲۴,۰۰۰
.io
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۷۱۹,۰۰۰
۱,۰۸۳,۰۰۰
۱,۷۱۹,۰۰۰
۱,۷۱۹,۰۰۰
۱,۰۸۳,۰۰۰
.pm یک ساله
۳۱۱,۰۰۰
۳۱۱,۰۰۰
۳۱۱,۰۰۰
.es یک ساله
۳۱۰,۰۰۰
۳۱۰,۰۰۰
۳۱۰,۰۰۰
.fr
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۴۳,۰۰۰
۳۴۲,۰۰۰
۴۴۳,۰۰۰
۴۴۳,۰۰۰
۳۴۲,۰۰۰
.it
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۶۱۴,۰۰۰
۳۹۸,۰۰۰
۶۱۴,۰۰۰
۶۱۴,۰۰۰
۳۹۸,۰۰۰
.at
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۴۳,۰۰۰
۴۰۷,۰۰۰
۴۴۳,۰۰۰
۴۴۳,۰۰۰
.tw یک ساله
۸۳۴,۰۰۰
۸۳۴,۰۰۰
۸۳۴,۰۰۰
.co.uk
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۰۷,۰۰۰
۳۰۳,۰۰۰
۳۰۷,۰۰۰
۳۰۷,۰۰۰
.club
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۶۴,۰۰۰
۳۵۲,۰۰۰
۵۶۴,۰۰۰
۵۶۴,۰۰۰
۳۵۲,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۲۶,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰
۴۲۶,۰۰۰
۴۲۶,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۲۱,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰
۷۲۱,۰۰۰
۷۲۱,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰
.click
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۷۷,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰
۳۷۷,۰۰۰
۳۷۷,۰۰۰
۲۷۹,۰۰۰
.online
‌فروش ویژه
یک ساله
۹۰۱,۰۰۰
۶۲,۰۰۰
۹۰۱,۰۰۰
۹۰۱,۰۰۰
.flowers
جدید
‌فروش ویژه
یک ساله
۳,۷۶۹,۰۰۰
۲,۶۲۲,۰۰۰
۳,۷۶۹,۰۰۰
۳,۷۶۹,۰۰۰
.site
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۸۷,۰۰۰
۲۹,۰۰۰
۷۸۷,۰۰۰
۷۸۷,۰۰۰
.co.com یک ساله
۸۱۹,۰۰۰
۸۱۹,۰۰۰
۸۱۹,۰۰۰
.com.co
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۹۳,۰۰۰
۲۲۶,۰۰۰
۳۹۳,۰۰۰
۳۹۳,۰۰۰
.co.in یک ساله
۱۸۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰
.org.in یک ساله
۱۸۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۶۹,۰۰۰
۱۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰
۵۱۱,۰۰۰
.biz یک ساله
۴۵۹,۰۰۰
۴۵۹,۰۰۰
۴۵۹,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۸۷,۰۰۰
۴۲,۰۰۰
۳۸۷,۰۰۰
۳۸۷,۰۰۰
۳۵۴,۰۰۰
.in یک ساله
۱۹۵,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰
.tv یک ساله
۹۱۵,۰۰۰
۹۱۵,۰۰۰
۹۱۵,۰۰۰
.name
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۴۴,۰۰۰
۳۰۷,۰۰۰
۳۴۴,۰۰۰
۳۴۴,۰۰۰
۳۰۷,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۹۰,۰۰۰
۳۳۱,۰۰۰
۷۹۰,۰۰۰
۷۹۰,۰۰۰
۷۰۸,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۵۳,۰۰۰
۲۸۲,۰۰۰
۷۵۳,۰۰۰
۷۵۳,۰۰۰
۷۲۰,۰۰۰
.us
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۶۴,۰۰۰
۳۴۷,۰۰۰
۳۶۴,۰۰۰
۳۶۴,۰۰۰
۳۴۷,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۴۶,۰۰۰
۲۸۲,۰۰۰
۴۴۶,۰۰۰
۴۴۶,۰۰۰
۳۴۸,۰۰۰
.tel
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۱۳,۰۰۰
۳۹۴,۰۰۰
۴۱۳,۰۰۰
۴۱۳,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۲۶,۰۰۰
۳۲۶,۰۰۰
۳۲۶,۰۰۰
.de
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۱۰,۰۰۰
۲۷۸,۰۰۰
۳۱۰,۰۰۰
۳۱۰,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰
.cc
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۰۳,۰۰۰
۳۶۱,۰۰۰
۴۰۳,۰۰۰
۴۰۳,۰۰۰
۳۶۱,۰۰۰
.ca
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۹۴,۰۰۰
۳۴۴,۰۰۰
۳۹۴,۰۰۰
۳۹۴,۰۰۰
۳۴۴,۰۰۰
.io
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۷۳۹,۰۰۰
۱,۱۰۳,۰۰۰
۱,۷۳۹,۰۰۰
۱,۷۳۹,۰۰۰
۱,۱۰۳,۰۰۰
.pm یک ساله
۳۳۱,۰۰۰
۳۳۱,۰۰۰
۳۳۱,۰۰۰
.es یک ساله
۳۳۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰
.fr
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۶۳,۰۰۰
۳۶۲,۰۰۰
۴۶۳,۰۰۰
۴۶۳,۰۰۰
۳۶۲,۰۰۰
.it
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۶۳۴,۰۰۰
۴۱۸,۰۰۰
۶۳۴,۰۰۰
۶۳۴,۰۰۰
۴۱۸,۰۰۰
.at
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۶۳,۰۰۰
۴۲۷,۰۰۰
۴۶۳,۰۰۰
۴۶۳,۰۰۰
.tw یک ساله
۸۵۴,۰۰۰
۸۵۴,۰۰۰
۸۵۴,۰۰۰
.co.uk
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۲۷,۰۰۰
۳۲۳,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
.club
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۸۴,۰۰۰
۳۷۲,۰۰۰
۵۸۴,۰۰۰
۵۸۴,۰۰۰
۳۷۲,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۴۶,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰
۴۴۶,۰۰۰
۴۴۶,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۴۱,۰۰۰
۱۷۰,۰۰۰
۷۴۱,۰۰۰
۷۴۱,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰
.click
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۹۷,۰۰۰
۱۷۰,۰۰۰
۳۹۷,۰۰۰
۳۹۷,۰۰۰
۲۹۹,۰۰۰
.online
‌فروش ویژه
یک ساله
۹۲۱,۰۰۰
۸۲,۰۰۰
۹۲۱,۰۰۰
۹۲۱,۰۰۰
.flowers
جدید
‌فروش ویژه
یک ساله
۳,۷۸۹,۰۰۰
۲,۶۴۲,۰۰۰
۳,۷۸۹,۰۰۰
۳,۷۸۹,۰۰۰
.site
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۰۷,۰۰۰
۴۹,۰۰۰
۸۰۷,۰۰۰
۸۰۷,۰۰۰
.co.com یک ساله
۸۳۹,۰۰۰
۸۳۹,۰۰۰
۸۳۹,۰۰۰
.com.co
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۱۳,۰۰۰
۲۴۶,۰۰۰
۴۱۳,۰۰۰
۴۱۳,۰۰۰
.co.in یک ساله
۲۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰
.org.in یک ساله
۲۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۸۹,۰۰۰
۱۵۳,۰۰۰
۴۸۹,۰۰۰
۴۸۹,۰۰۰
۵۳۱,۰۰۰
.biz یک ساله
۴۶۹,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۹۷,۰۰۰
۵۲,۰۰۰
۳۹۷,۰۰۰
۳۹۷,۰۰۰
۳۶۴,۰۰۰
.in یک ساله
۲۰۵,۰۰۰
۲۰۵,۰۰۰
۲۰۵,۰۰۰
.tv یک ساله
۹۳۵,۰۰۰
۹۳۵,۰۰۰
۹۳۵,۰۰۰
.name
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۶۴,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
۳۶۴,۰۰۰
۳۶۴,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۱۰,۰۰۰
۳۵۱,۰۰۰
۸۱۰,۰۰۰
۸۱۰,۰۰۰
۷۲۸,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۷۳,۰۰۰
۳۰۲,۰۰۰
۷۷۳,۰۰۰
۷۷۳,۰۰۰
۷۴۰,۰۰۰
.us
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۸۴,۰۰۰
۳۶۷,۰۰۰
۳۸۴,۰۰۰
۳۸۴,۰۰۰
۳۶۷,۰۰۰
.eu
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۶۶,۰۰۰
۳۰۲,۰۰۰
۴۶۶,۰۰۰
۴۶۶,۰۰۰
۳۶۸,۰۰۰
.tel
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۳۳,۰۰۰
۴۱۴,۰۰۰
۴۳۳,۰۰۰
۴۳۳,۰۰۰
.nl یک ساله
۳۴۶,۰۰۰
۳۴۶,۰۰۰
۳۴۶,۰۰۰
.de
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۳۰,۰۰۰
۲۹۸,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰
۲۴۵,۰۰۰
.cc
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۲۳,۰۰۰
۳۸۱,۰۰۰
۴۲۳,۰۰۰
۴۲۳,۰۰۰
۳۸۱,۰۰۰
.ca
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۱۴,۰۰۰
۳۶۴,۰۰۰
۴۱۴,۰۰۰
۴۱۴,۰۰۰
۳۶۴,۰۰۰
.io
‌فروش ویژه
یک ساله
۱,۷۵۹,۰۰۰
۱,۱۲۳,۰۰۰
۱,۷۵۹,۰۰۰
۱,۷۵۹,۰۰۰
۱,۱۲۳,۰۰۰
.pm یک ساله
۳۵۱,۰۰۰
۳۵۱,۰۰۰
۳۵۱,۰۰۰
.es یک ساله
۳۵۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰
.fr
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۸۳,۰۰۰
۳۸۲,۰۰۰
۴۸۳,۰۰۰
۴۸۳,۰۰۰
۳۸۲,۰۰۰
.it
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۶۵۴,۰۰۰
۴۳۸,۰۰۰
۶۵۴,۰۰۰
۶۵۴,۰۰۰
۴۳۸,۰۰۰
.at
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۸۳,۰۰۰
۴۴۷,۰۰۰
۴۸۳,۰۰۰
۴۸۳,۰۰۰
.tw یک ساله
۸۷۴,۰۰۰
۸۷۴,۰۰۰
۸۷۴,۰۰۰
.co.uk
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۴۷,۰۰۰
۳۴۳,۰۰۰
۳۴۷,۰۰۰
۳۴۷,۰۰۰
.club
‌فروش ویژه
یک ساله
۶۰۴,۰۰۰
۳۹۲,۰۰۰
۶۰۴,۰۰۰
۶۰۴,۰۰۰
۳۹۲,۰۰۰
.asia
شرایط خاص
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۶۶,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰
۴۶۶,۰۰۰
۴۶۶,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
یک ساله
۷۶۱,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰
۷۶۱,۰۰۰
۷۶۱,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰
.click
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۱۷,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰
۴۱۷,۰۰۰
۴۱۷,۰۰۰
۳۱۹,۰۰۰
.online
‌فروش ویژه
یک ساله
۹۴۱,۰۰۰
۱۰۲,۰۰۰
۹۴۱,۰۰۰
۹۴۱,۰۰۰
.flowers
جدید
‌فروش ویژه
یک ساله
۳,۸۰۹,۰۰۰
۲,۶۶۲,۰۰۰
۳,۸۰۹,۰۰۰
۳,۸۰۹,۰۰۰
.site
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۲۷,۰۰۰
۶۹,۰۰۰
۸۲۷,۰۰۰
۸۲۷,۰۰۰
.co.com یک ساله
۸۵۹,۰۰۰
۸۵۹,۰۰۰
۸۵۹,۰۰۰
.com.co
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۳۳,۰۰۰
۲۶۶,۰۰۰
۴۳۳,۰۰۰
۴۳۳,۰۰۰
.co.in یک ساله
۲۲۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰
.org.in یک ساله
۲۲۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰
پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۰۹,۰۰۰
۱۷۳,۰۰۰
۵۰۹,۰۰۰
۵۰۹,۰۰۰
۵۵۱,۰۰۰
.biz یک ساله
۴۷۹,۰۰۰
۴۷۹,۰۰۰
۴۷۹,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۰۷,۰۰۰
۶۲,۰۰۰
۴۰۷,۰۰۰
۴۰۷,۰۰۰
۳۷۴,۰۰۰
.in یک ساله
۲۱۵,۰۰۰
۲۱۵,۰۰۰
۲۱۵,۰۰۰
.tv یک ساله
۹۵۵,۰۰۰
۹۵۵,۰۰۰
۹۵۵,۰۰۰
.name
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۸۴,۰۰۰
۳۴۷,۰۰۰
۳۸۴,۰۰۰
۳۸۴,۰۰۰
۳۴۷,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۸۳۰,۰۰۰
۳۷۱,۰۰۰
۸۳۰,۰۰۰
۸۳۰,۰۰۰
۷۴۸,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
یک ساله