واحدساعت پاسخگوییپست الکترونیک
فروش و مالی

۸ الی ۱۷
شنبه تا پنجشنبه

sales [at] irPowerWeb [dot] com
پشتیبانی فنی (سطح ۱ و ۲)

۸ الی ۲۴
شنبه تا پنجشنبه

support [at] irPowerWeb [dot] com
پشتیبانی فنی (سطح ۳)

۲۴ ساعته
همه روزه

support [at] irPowerWeb [dot] com
مدیریت

۹ الی ۲۴
شنبه تا پنجشنبه

management [at] irPowerWeb [dot] com
تلفن تماس:۰۲۱-۴۷۶۲۱۰۰۰
سامانه پیامکی:۳۰۰۰۱۶۸۷
نمابر:۰۲۱-۴۷۶۲۱۴۷۳
۰۲۱-۸۹۷۸۷۶۷۲

آدرس: شیراز / خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (پوستچی) / کوچه ۳ / ساختمان خوارزمی / واحد ۲۰۲

کد پستی: ۴۴۳۷۱ – ۷۱۳۴۹