واحدساعت پاسخگوییراه‌های ارتباطیپست الکترونیک
فروش و مالی

۸ الی ۱۷
شنبه تا پنجشنبه

تلفن پست الکترونیک
سامانه پشتیبانی
sales [at] irPowerWeb [dot] com

پشتیبانی فنی

(سطح ۱ و ۲)

۸ الی ۲۳
شنبه تا پنجشنبه

تلفن پست الکترونیک
سامانه پشتیبانی
support [at] irPowerWeb [dot] com

پشتیبانی فنی

(سطح ۳)

۲۴ ساعته
همه روزه

پست الکترونیک
سامانه پشتیبانی
support [at] irPowerWeb [dot] com
حقوقی

۹ الی ۱۷
شنبه تا پنجشنبه

پست الکترونیک
سامانه پشتیبانی
legal [at] irPowerWeb [dot] com

مدیریت

(شکایات، انتقادات و پیشنهادات)

 پست الکترونیک
سامانه پشتیبانی
management [at] irPowerWeb [dot] com
تلفن تماس:

۰۲۱-۹۱۳۰۱۰۰۲

۰۲۱-۴۷۶۲۱۰۰۰

سامانه پیامکی:۳۰۰۰۱۶۸۷
نمابر:۰۲۱-۴۷۶۲۱۴۷۳
۰۲۱-۸۹۷۸۷۶۷۲

آدرس: شیراز / خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (پوستچی) / کوچه ۳ / ساختمان خوارزمی / واحد ۲۰۲

کد پستی: ۴۴۳۷۱ – ۷۱۳۴۹