با خدمات دامنه آشنا شوید ...

برای راه‌اندازی وب سایت، ابتدا لازم است دامنه خود را به ثبت رسانید. دامنه یا Domain همان نام وب سایت است (مانند IRPOWER.com). دامنه با استفاده از نام‌سرور، به سرور میزبان سایت متصل می‌شود. برای ثبت دامنه، غیر از انتخاب نام دامنه، لازم است بسته به فعالیت خود پسوند دامنه خود را از بین پسوندهای متنوع دامنه انتخاب نمایید.

خرید دامنه و ثبت دامنه ir و بین المللی

نام دامنه:

(برای مشاهده ستون‌های جدول آن را به راست بکشید)

پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.biz ۵۴۳,۰۰۰ ۵۴۳,۰۰۰ ۵۴۳,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
۹۶۸,۰۰۰
۵۰۶,۰۰۰
۹۶۸,۰۰۰ ۹۶۸,۰۰۰
۸۶۵,۰۰۰
.asia
‌فروش ویژه
شرایط خاص
۵۳۵,۰۰۰
۵۲۷,۰۰۰
۵۳۵,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
۵۲۷,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
۹۰۶,۰۰۰
۱۸۹,۰۰۰
۹۰۶,۰۰۰ ۹۰۶,۰۰۰
۶۷۹,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
۹۰۹,۰۰۰
۳۲۵,۰۰۰
۹۰۹,۰۰۰ ۹۰۹,۰۰۰
۸۶۹,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
۵۶۴,۰۰۰
۱۴۲,۰۰۰
۵۶۴,۰۰۰ ۵۶۴,۰۰۰
۶۰۵,۰۰۰
.tv ۱,۱۲۴,۰۰۰ ۱,۱۲۴,۰۰۰ ۱,۱۲۴,۰۰۰
.club
‌فروش ویژه
۷۰۸,۰۰۰
۴۴۲,۰۰۰
۷۰۸,۰۰۰ ۷۰۸,۰۰۰
۴۴۲,۰۰۰
.site ۹۸۸,۰۰۰ ۹۸۸,۰۰۰ ۹۸۸,۰۰۰
.shop
‌فروش ویژه
۱,۲۳۵,۰۰۰
۹۱,۰۰۰
۱,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۲۳۵,۰۰۰
۱,۴۴۱,۰۰۰
.click
‌فروش ویژه
۴۷۴,۰۰۰
۱۲۳,۰۰۰
۴۷۴,۰۰۰ ۴۷۴,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۱۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
۱۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
۱۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۱۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
۱۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
۱۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۱۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
۱۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
۱۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۱۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
۱۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
۱۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۱۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
۱۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
۱۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۱۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
۱۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
۱۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۱۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
۱۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
۱۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
.in ۲۴۱,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰
.us
شرایط خاص
۴۲۷,۰۰۰ ۴۲۷,۰۰۰ ۴۲۷,۰۰۰
.name
‌فروش ویژه
۴۲۳,۰۰۰
۴۰۶,۰۰۰
۴۲۳,۰۰۰ ۴۲۳,۰۰۰
۳۷۴,۰۰۰
.online
‌فروش ویژه
۱,۱۷۴,۰۰۰
۸۱,۰۰۰
۱,۱۷۴,۰۰۰ ۱,۱۷۴,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
۵۷۶,۰۰۰
۴۳,۰۰۰
۵۷۶,۰۰۰ ۵۷۶,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰
.tel ۵۱۲,۰۰۰ ۵۱۲,۰۰۰ ۵۱۲,۰۰۰
.co.uk
‌فروش ویژه
۵۵۵,۰۰۰
۳۹۵,۰۰۰
۵۵۵,۰۰۰ ۵۵۵,۰۰۰
۵۳۴,۰۰۰
.cc ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
.nl ۳۹۴,۰۰۰ ۳۹۴,۰۰۰ ۳۹۴,۰۰۰
.de
‌فروش ویژه
شرایط خاص
۳۷۳,۰۰۰
۳۳۲,۰۰۰
۳۷۳,۰۰۰ ۳۷۳,۰۰۰
۲۶۴,۰۰۰
.es ۴۰۴,۰۰۰ ۴۰۴,۰۰۰ ۴۰۴,۰۰۰
.fr
شرایط خاص
۶۱۶,۰۰۰ ۶۱۶,۰۰۰ ۶۱۶,۰۰۰
.it
‌فروش ویژه
شرایط خاص
۸۱۸,۰۰۰
۵۷۲,۰۰۰
۸۱۸,۰۰۰ ۸۱۸,۰۰۰
۵۷۲,۰۰۰
.pm ۴۰۵,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰
.at ۶۷۳,۰۰۰ ۶۷۳,۰۰۰ ۶۷۳,۰۰۰
.ca
‌فروش ویژه
۵۷۶,۰۰۰
۴۹۱,۰۰۰
۵۷۶,۰۰۰ ۵۷۶,۰۰۰
۴۹۱,۰۰۰
.eu
‌فروش ویژه
شرایط خاص
۵۵۵,۰۰۰
۳۴۱,۰۰۰
۵۵۵,۰۰۰ ۵۵۵,۰۰۰
۴۲۷,۰۰۰
.tw ۱,۰۸۷,۰۰۰ ۱,۰۸۷,۰۰۰ ۱,۰۸۷,۰۰۰
.org.in ۲۳۴,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰
.co.in ۲۳۴,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰
.com.co
‌فروش ویژه
۵۵۵,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰
۵۵۵,۰۰۰ ۵۵۵,۰۰۰
.co.com ۱,۰۶۸,۰۰۰ ۱,۰۶۸,۰۰۰ ۱,۰۶۸,۰۰۰
.io
‌فروش ویژه
۲,۲۶۳,۰۰۰
۱,۴۱۱,۰۰۰
۲,۲۶۳,۰۰۰ ۲,۲۶۳,۰۰۰
۱,۴۱۱,۰۰۰
.flowers
‌فروش ویژه
جدید
۴,۹۱۱,۰۰۰
۳,۴۱۶,۰۰۰
۴,۹۱۱,۰۰۰ ۴,۹۱۱,۰۰۰
«دامنه‌هایی که با برچسب شرایط خاص مشخص شده اند، دارای شرایط خاصی جهت ثبت هستند، قبل از خرید لطفا این شرایط را بررسی نمایید»

دامنه‌های دارای برچسب فروش ویژه تنها برای دوره یک ساله در نظر گرفته شده است.
آیتمی با شرایط انتخابی یافت نشد

ویژگی‌های کلیدی خدمات دامنه

ثبت آنی دامنه

در تمامی شبانه روز سامانه تحویل آنی آماده تحویل سفارش شما در کوتاهترین زمان ممکن است. همواره از ناحیه کاربری خود میتوانید طی چند دقیقه دامنه مورد نظر خود را ثبت نمایید.

کنترل پنل مدیریت کارآمد دامنه

ارائه کنترل پنل کاربرپسند، جهت انجام عملیات مدیریتی دامنه مانند تنظیم نام سرورها، ویرایش اطلاعات تماس و … باعث ایجاد سهولت استفاده و افزایش کارایی می‌گردد.

مالکیت کامل دامین

تمامی حقوق دامنه برای شما و به نام شماست. با استفاده از خدمات دامنه ما اطمینان خواهید داشت که مالکیت کامل دامنه همواره در اختیار شما خواهد بود.

سوالات پر تکرار پیرامون خدمات ثبت و انتقال دامنه

آیا با خرید دامنه از شما بایستی هاست را نیز از شما تهیه کنم؟

خیر، تهیه دامنه از ما هیچ محدودیتی در انتخاب سرویس دهنده هاست برای شما ایجاد نمی‌کند و قادر خواهید بود DNS هاست را بر روی دامین خود تنظیم نمایید. اما برای شما عزیزان بهتر است که میزبانی وب و دامنه خود را برای پشتیبانی منظم تر و دقیق تر از یک شرکت تهیه نمایید.

آیا امکان فسخ بعد از ثبت دامنه وجود دارد؟

طبق قوانین مرکز ثبت امکان عودت هزینه دامنه بعد از ثبت آن وجود ندارد.

برای راه اندازی سایت جز خرید دامنه به چه چیزی نیاز دارم؟

بعد از انتخاب نام دامین مورد نظر خود و ثبت آن دامنه، جهت راه اندازی وب سایت، نیازمند هاست یا میزبان وب جهت نگهداری و بارگذاری فایل‌های وبسایت خود هستید.

چرا نمی‌توانم دامنه با نام مورد نظرم را ثبت کنم؟

دامنه به دلایل زیر ممکن است قابل ثبت نباشد:
:: دامنه قبلا توسط فرد دیگری ثبت شده باشد.
:: دامنه نیازمند شرایط خاصی جهت ثبت باشد.
:: دامنه جزو دامنه‌های ویژه (Premium) باشد.
:: دامنه نیازمند گرفتن مجوز باشد.

چگونه میتوانم دامنه ثبت کنم؟

در بالای صفحه از بخش خدمات دامین، گزینه‌ای جهت وارد کردن نام دامنه مورد نظر وجود دارد. بعد از وارد کردن نام مورد نظر روی دکمه «ثبت» جهت ثبت سفارش دامنه و روی دکمه «انتقال» جهت ثبت سفارش انتقال دامنه کلیک کنید.

ثبت دامنه ir بهتر است یا com.؟

دامین ir از لحاظ اقتصادی به‌صرفه‌تر می باشد. اما در صورتی که برند خود را به صورت انحصاری می‌خواهید، توصیه می‌شود که دامنه com. برند خود را نیز ثبت نمایید. همچنین برای استفاده از برخی خدمات مانند دریافت SSL از شرکت‌هایی که ایران را تحریم کرده اند دامنه .ir قابل استفاده نمی‌باشد.

آیا امکام مخفی کردن اطلاعات دامنه در whois میسر است؟

امکان امکان مخفی سازی اطلاعات تماس برای برخی از پسوند‌های دامنه وجود دارد. جهت اطلاعات بیشتر با پشتیبانی ارتباط بر قرار کنید.

چگونه می‌توان DNS دامنه پس از ثبت را تنظیم نمود؟

بعد از اتمام فرآیند خرید دامنه، در هر زمان می‌توانید با ورود به بخش پنل کاربری خود، در سربرگ مربوط به دامنه، نام سرور‌های خود را وارد‌کرده و تنظیم نمایید.

به راهنمایی بیشتری نیاز دارید؟

با ما تماس بگیرید: ۱۰۰۰-۴۷۶۲ (۰۲۱)
مشتاق شنیدن صدای شما هستیم!

به توضیح بیشتری نیاز دارید؟

مرکز آموزش با صدها آموزش کامل و تصویری در خدمت شماست!