چطور سابقه کسب‌وکارهای اینترنتی را بررسی کنیم؟
به جرات می توان گفت یکی از بزرگترین سرمایه های یک کسب و کار اینترنتی، سابقه و اعتبار آن است. حتما زیاد با چنین شعار هایی روبرو شده اید: “با ۱۵ سال سابقه”، “با دو دهه سابقه درخشان” بله! روزانه با چنین شعارهایی در سایت ...
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸