با خدمات دامنه آشنا شوید ...

با استفاده از سرویس نمایندگی ثبت دامنه می توانید با کمترین سرمایه تجارت ثبت دامین خود را شروع کنید! به عنوان بزرگترین ثبت کننده دامنه بین المللی در ایران همواره در تلاشیم بهترین خدمات ثبت دامین را به صورت بی‌نام (White Label) در اختیار نمایندگان ثبت دامنه قرار گیرد تا به راحتی قادر به توسعه تجارت خود باشند.

(مجموع پرداختی مورد نیاز برای هر طرح در زیر آمده است، با کلیک بر روی نام طرح جزییات را مشاهده کنید)

 • Slab A
  ۰.۵ میلیون تومان
 • Slab B
  ۲ میلیون تومان
 • Slab C
  ۱۰ میلیون تومان
 • Slab D
  ۲۰ میلیون تومان
 • Slab E
  ۵۰ میلیون تومان

(برای مشاهده ستون‌های جدول آن را به راست بکشید)

پسوند دامنهثبت (تومان)تمدید (تومان)انتقال (تومان)
.org یک ساله
۲۱۹,۰۰۰
۲۱۹,۰۰۰
۲۲۶,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
شرایط خاص
یک ساله
۲۴۸,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۲۴۸,۰۰۰
۲۴۸,۰۰۰
.biz یک ساله
۲۳۷,۰۰۰
۲۵۱,۰۰۰
۲۸۸,۰۰۰
.in
شرایط خاص
یک ساله
۲۵۹,۰۰۰
۲۵۹,۰۰۰
۲۵۹,۰۰۰
.tv یک ساله
۵۷۹,۰۰۰
۵۷۹,۰۰۰
۵۷۹,۰۰۰
.name
شرایط خاص
یک ساله
۲۳۸,۰۰۰
۲۳۸,۰۰۰
۲۳۸,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۳۰,۰۰۰
۹۹,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۳۵,۰۰۰
۲۹۷,۰۰۰
۵۳۵,۰۰۰
۵۳۵,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۶۱,۰۰۰
۶۰,۰۰۰
۳۶۱,۰۰۰
۳۶۱,۰۰۰
.us یک ساله
۲۱۹,۰۰۰
۲۱۹,۰۰۰
۲۲۹,۰۰۰
.eu یک ساله
۲۵۵,۰۰۰
۲۵۵,۰۰۰
۲۷۵,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۲۲۵,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰
.club
‌فروش ویژه
یک ساله
۲۳۸,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۲۳۸,۰۰۰
۲۳۸,۰۰۰
.asia
‌فروش ویژه
یک ساله
۲۶۹,۰۰۰
۲۶۹,۰۰۰
۲۶۹,۰۰۰
پسوند دامنهثبت (تومان)تمدید (تومان)انتقال (تومان)
.org یک ساله
۲۱۱,۰۰۰
۲۱۱,۰۰۰
۲۱۸,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
شرایط خاص
یک ساله
۲۳۸,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۲۳۸,۰۰۰
۲۳۸,۰۰۰
.biz یک ساله
۲۲۹,۰۰۰
۲۴۳,۰۰۰
۲۸۰,۰۰۰
.in
شرایط خاص
یک ساله
۲۴۹,۰۰۰
۲۴۹,۰۰۰
۲۴۹,۰۰۰
.tv یک ساله
۵۶۹,۰۰۰
۵۶۹,۰۰۰
۵۶۹,۰۰۰
.name
شرایط خاص
یک ساله
۲۲۸,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۲۰,۰۰۰
۹۹,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۲۵,۰۰۰
۲۹۷,۰۰۰
۵۲۵,۰۰۰
۵۲۵,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۵۱,۰۰۰
۶۰,۰۰۰
۳۵۱,۰۰۰
۳۵۱,۰۰۰
.us یک ساله
۲۰۹,۰۰۰
۲۰۹,۰۰۰
۲۱۹,۰۰۰
.eu یک ساله
۲۴۵,۰۰۰
۲۴۵,۰۰۰
۲۶۵,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۲۱۵,۰۰۰
۲۱۵,۰۰۰
۲۱۵,۰۰۰
.club
‌فروش ویژه
یک ساله
۲۲۸,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰
.asia
‌فروش ویژه
یک ساله
۲۵۹,۰۰۰
۲۵۹,۰۰۰
۲۵۹,۰۰۰
پسوند دامنهثبت (تومان)تمدید (تومان)انتقال (تومان)
.org یک ساله
۲۰۳,۰۰۰
۲۰۳,۰۰۰
۲۱۰,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
شرایط خاص
یک ساله
۲۲۸,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰
.biz یک ساله
۲۲۱,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰
۲۷۲,۰۰۰
.in
شرایط خاص
یک ساله
۲۳۹,۰۰۰
۲۳۹,۰۰۰
۲۳۹,۰۰۰
.tv یک ساله
۵۵۹,۰۰۰
۵۵۹,۰۰۰
۵۵۹,۰۰۰
.name
شرایط خاص
یک ساله
۲۱۸,۰۰۰
۲۱۸,۰۰۰
۲۱۸,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۱۰,۰۰۰
۹۹,۰۰۰
۳۱۰,۰۰۰
۳۱۰,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۱۵,۰۰۰
۲۹۷,۰۰۰
۵۱۵,۰۰۰
۵۱۵,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۴۱,۰۰۰
۶۰,۰۰۰
۳۴۱,۰۰۰
۳۴۱,۰۰۰
.us یک ساله
۱۹۹,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰
۲۰۹,۰۰۰
.eu یک ساله
۲۳۵,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰
۲۵۵,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۲۰۵,۰۰۰
۲۰۵,۰۰۰
۲۰۵,۰۰۰
.club
‌فروش ویژه
یک ساله
۲۱۸,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۲۱۸,۰۰۰
۲۱۸,۰۰۰
.asia
‌فروش ویژه
یک ساله
۲۴۹,۰۰۰
۲۴۹,۰۰۰
۲۴۹,۰۰۰
پسوند دامنهثبت (تومان)تمدید (تومان)انتقال (تومان)
.org یک ساله
۱۹۵,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰
۲۰۲,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
شرایط خاص
یک ساله
۲۱۸,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۲۱۸,۰۰۰
۲۱۸,۰۰۰
.biz یک ساله
۲۱۳,۰۰۰
۲۲۷,۰۰۰
۲۶۴,۰۰۰
.in
شرایط خاص
یک ساله
۲۲۹,۰۰۰
۲۲۹,۰۰۰
۲۲۹,۰۰۰
.tv یک ساله
۵۴۹,۰۰۰
۵۴۹,۰۰۰
۵۴۹,۰۰۰
.name
شرایط خاص
یک ساله
۲۰۸,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۰۰,۰۰۰
۹۹,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۵۰۵,۰۰۰
۲۹۷,۰۰۰
۵۰۵,۰۰۰
۵۰۵,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۳۱,۰۰۰
۶۰,۰۰۰
۳۳۱,۰۰۰
۳۳۱,۰۰۰
.us یک ساله
۱۸۹,۰۰۰
۱۸۹,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰
.eu یک ساله
۲۲۵,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰
۲۴۵,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۱۹۵,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰
.club
‌فروش ویژه
یک ساله
۲۰۸,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰
.asia
‌فروش ویژه
یک ساله
۲۳۹,۰۰۰
۲۳۹,۰۰۰
۲۳۹,۰۰۰
پسوند دامنهثبت (تومان)تمدید (تومان)انتقال (تومان)
.org یک ساله
۱۸۷,۰۰۰
۱۸۷,۰۰۰
۱۹۴,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
شرایط خاص
یک ساله
۲۰۸,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰
.biz یک ساله
۲۰۵,۰۰۰
۲۱۹,۰۰۰
۲۵۶,۰۰۰
.in
شرایط خاص
یک ساله
۲۱۹,۰۰۰
۲۱۹,۰۰۰
۲۱۹,۰۰۰
.tv یک ساله
۵۳۹,۰۰۰
۵۳۹,۰۰۰
۵۳۹,۰۰۰
.name
شرایط خاص
یک ساله
۱۹۸,۰۰۰
۱۹۸,۰۰۰
۱۹۸,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
یک ساله
۲۹۰,۰۰۰
۹۹,۰۰۰
۲۹۰,۰۰۰
۲۹۰,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
یک ساله
۴۹۵,۰۰۰
۲۹۷,۰۰۰
۴۹۵,۰۰۰
۴۹۵,۰۰۰
.me
‌فروش ویژه
یک ساله
۳۲۱,۰۰۰
۶۰,۰۰۰
۳۲۱,۰۰۰
۳۲۱,۰۰۰
.us یک ساله
۱۷۹,۰۰۰
۱۷۹,۰۰۰
۱۸۹,۰۰۰
.eu یک ساله
۲۱۵,۰۰۰
۲۱۵,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰
.co.uk یک ساله
۱۸۵,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
.club
‌فروش ویژه
یک ساله
۱۹۸,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۱۹۸,۰۰۰
۱۹۸,۰۰۰
.asia
‌فروش ویژه
یک ساله
۲۲۹,۰۰۰
۲۲۹,۰۰۰
۲۲۹,۰۰۰
«دامنه‌هایی که با برچسب شرایط خاص مشخص شده اند، دارای شرایط خاصی جهت ثبت هستند، قبل از خرید لطفا این شرایط را بررسی نمایید»

«قیمت های ذکر شده به صورت فروش ویژه تا پایان فروردین ۱۳۹۹ معتبر است، بدیهیست نوسانات شدید نرخ ارز در تغییر قیمت‌ها موثر خواهد بود»
آیتمی با شرایط انتخابی یافت نشد

ویژگی‌های کلیدی خدمات نمایندگی ثبت دامنه

امکانات نمایندگی

سامانه نمایندگی دارای امکانات متعددی از جمله امکان ارائه پنل مستقیم به کاربر نهایی دامنه، ایجاد زیر نماینده و همچنین سیستم Branding جهت ارتقا سطح کارایی برای نمایندگان است.


پنل مدیریت قدرتمند

پنل اختصاصی نمایندگی دامنه IRPOWER با امکانات متعدد خود توانسته است با یکپارچه کردن تمامی نیازها، گامی مهم در جهت افزایش سهولت دسترسی نمایندگان به دامنه‌ها بردارد.


اتصال به WHMCS

سامانه نمایندگی بر بستر API سریع و قدرت خود، ماژول اتصال دهنده خود برای سیستم محبوب WHMCS را ارائه می‌کند که به واسطه آن نمایندگان بتوانند نمایندگی دامنه را با وب‌سایت خود یکپارچه کنند.

سوالات پر تکرار پیرامون نمایندگی دامنه

آیا نام شما برای مشتریان من مشخص می‌شود؟
 • خیر، سرویس نمایندگی دامنه به صورت بی‌نام (White-label) ارائه می‌شود و مشتریان شما از وجود ما مطلع نخواهند شد.

آیا امکان ارتقا طرح نمایندگی وجود دارد؟
 • طرح نمایندگی بر اساس مجموع پرداختی مورد نیاز هر طرح مشخص می‌شود. در صورتی که تمایل به ارتقا دارید تنها کافی است که مجموع پرداخت شما بیش از مجموع پرداختی مورد نیاز آن طرح باشد.

آیا امکان فسخ دامنه بعد از ثبت وجود دارد؟
 • طبق قوانین مرکز ثبت امکان عودت هزینه Domain بعد از ثبت آن وجود ندارد.

چطور می‌توانم حساب نمایندگی دامنه خود را شارژ‌ کنم؟
چرا نمی‌توانم دامنه با نام مورد نظرم را ثبت کنم؟
 • دامنه به دلایل زیر ممکن است قابل ثبت نباشد:
  :: دامنه قبلا توسط فرد دیگری ثبت شده باشد.
  :: دامنه نیازمند شرایط خاصی جهت ثبت باشد.
  :: دامنه جزو دامنه‌های ویژه (Premium) باشد.

آیا API بر روی سامانه نمایندگی ارائه می‌گردد؟
 • بله سامانه نمایندگی دارای API قدرتمند به همراه مستندات لازم جهت توسعه است. این مستندات از پنل نمایندگی قابل دریافت است.

آیا قیمت‌های ذکر شده در جدول هزینه‌ها دامنه ثابت است؟
 • با توجه به نوسانات نرخ ارز و وابستگی آن به ثبت دامنه قیمت‌های ذکر شده تنها در زمان ثبات نرخ ارز معتبر خواهد بود. با این حال همواره در تلاش هستیم تا قیمت‌ها را در پایین‌ترین حالت خود نگهداری شود.

به راهنمایی بیشتری نیاز دارید؟
با ما تماس بگیرید: ۱۰۰۰-۴۷۶۲ (۰۲۱)
مشتاق شنیدن صدای شما هستیم!
به توضیح بیشتری نیاز دارید؟
مرکز آموزش با صدها آموزش کامل و تصویری در خدمت شماست!