فرم استخدام پشتیبان فنی
لطفا تاریخ تولد را به صورت کامل و خوانا وارد کنید.
مکاتبات بعدی با شما از طریق همین ایمیل انجام خواهد شد.
ورود نام استان و شهر و محدوده آدرس الزامی است.
وضعیت تاهل *
وضعیت نظام وظیفه (برای آقایان)

اطلاعات تحصیلی

وضعیت تحصیلی *
مدرک تحصیلی *
میزان تسلط بر مهارت نوشتن زبان انگلیسی *
میزان تسلط بر مهارت مکالمه زبان انگلیسی *

اطلاعات تخصصی

میزان آشنایی شما با cPanel *
میزان آشنایی شما با DirectAdmin *
میزان آشنایی شما با Plesk *
میزان آشنایی شما با WHMCS *
میزان آشنایی شما با CentOS *
میزان آشنایی شما با Windows Server *
میزان آشنایی شما با Apache *
میزان آشنایی شما با IIS *
میزان آشنایی شما با Xen *
میزان آشنایی شما با Hyper-V *
میزان آشنایی شما با .NET/MSSQL *
میزان آشنایی شما با PHP/MySQL *
به چه صورت‌هایی می توانید با ما همکاری کنید؟ *
تمایل به فعالیت در چه شیفت های کاری دارید؟ *
لطفا رقم پیشنهادی خود را به تومان وارد کنید.
در صورت نیاز به ارایه توضیحات تکمیلی در این بخش وارد کنید.