فرم استخدام کارشناس فروش

اطلاعات تحصیلی

مدرک تحصیلی
میزان تسلط بر مهارت خواندن زبان انگلیسی *
میزان تسلط بر مهارت نوشتن زبان انگلیسی *
میزان تسلط بر مهارت مکالمه زبان انگلیسی *

اطلاعات تخصصی

میزان آشنایی شما با خدمات میزبانی وب و دامنه *
میزان آشنایی شما با WHM/cPanel *
میزان آشنایی شما با DirectAdmin *
میزان آشنایی شما با Plesk *
میزان آشنایی شما با WHMCS *
فن بیان خود را چطور ارزیابی می‌کنید؟ *
به چه صورت‌هایی می توانید با ما همکاری کنید؟ *
وضعیت نظام وظیفه (برای آقایان)
تمایل به فعالیت در چه شیفت های کاری دارید؟ *
reCAPTCHA