فرم استخدام کارشناس بازاریابی

اطلاعات تحصیلی

مدرک تحصیلی
میزان تسلط بر مهارت خواندن زبان انگلیسی *
میزان تسلط بر مهارت نوشتن زبان انگلیسی *
میزان تسلط بر مهارت مکالمه زبان انگلیسی *

اطلاعات تخصصی

میزان آشنایی شما با خدمات میزبانی وب و دامنه *
میزان آشنایی شما با تولید محتوا *
میزان آشنایی شما با مدیریت شبکه‌های اجتماعی *
میزان آشنایی شما با طراحی کمپین‌های تبلیغاتی *
میزان آشنایی شما با فتوشاپ *
میزان آشنایی شما با فاهیم SEO *
به چه صورت‌هایی می توانید با ما همکاری کنید؟ *
وضعیت نظام وظیفه (برای آقایان)
تمایل به فعالیت در چه شیفت های کاری دارید؟ *
reCAPTCHA