با خدمات ثبت دامنه آشنا شوید ...

برای راه‌اندازی وب سایت، ابتدا لازم است خرید دامنه خود را انجام دهید. دامنه، دامین یا Domain همان نام وب سایت است (مانند IRPOWER.com) که در بخش اول نام دامنه و در بخش دوم پسوند دامنه قرار خواهد گرفت. نام دامنه با استفاده از نام‌سرور، به سرور هاست وب سایت متصل می‌شود. برای خرید و ثبت دامنه، غیر از انتخاب نام دامنه، لازم است بسته به فعالیت خود پسوند دامنه خود را از بین پسوندهای متنوع دامنه انتخاب نمایید. امروزه پسوندهای متفاوتی با قیمت های متفاوتی برای دسته بندی های متنوعی ایجاد شده است تا امکان خرید دامنه با نام مورد نظر و در دسته بندی خاص برای همه امکانپذیر شود. IRPOWER با ارایه پسوندهای متنوع و کاربردی به کاربران با قیمت دامنه بسیار مناسب، به عنوان بزرگترین ثبت کننده دامنه های بین المللی و ملی در ایران شناخته می شود.

خرید دامنه ملی و ثبت دامنه بین المللی

نام دامنه:

(برای مشاهده ستون‌های جدول آن را به راست بکشید)

پسوند دامنه ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال (تومان)
.me
‌فروش ویژه
۲,۰۳۲,۰۰۰
۴۶۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
.biz ۱,۴۶۷,۰۰۰ ۱,۴۶۷,۰۰۰ ۱,۴۶۷,۰۰۰
.ws
‌فروش ویژه
۲,۵۵۲,۰۰۰
۸۵۱,۰۰۰
۲,۵۵۲,۰۰۰ ۲,۵۵۲,۰۰۰
.asia
‌فروش ویژه
شرایط خاص
۱,۱۳۲,۰۰۰
۳۴۷,۰۰۰
۱,۱۳۲,۰۰۰ ۱,۱۳۲,۰۰۰
.mobi
‌فروش ویژه
۱,۸۱۸,۰۰۰
۳۹۱,۰۰۰
۱,۸۱۸,۰۰۰ ۱,۸۱۸,۰۰۰
.pro
‌فروش ویژه
۱,۵۳۲,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰
۱,۵۳۲,۰۰۰ ۱,۵۳۲,۰۰۰
.tv ۲,۳۷۷,۰۰۰ ۲,۳۷۷,۰۰۰ ۲,۳۷۷,۰۰۰
.club ۱,۱۲۵,۰۰۰ ۱,۱۲۵,۰۰۰ ۱,۱۲۵,۰۰۰
.site
‌فروش ویژه
۲,۰۵۵,۰۰۰
۷۷,۰۰۰
۲,۰۵۵,۰۰۰ ۲,۰۵۵,۰۰۰
.cfd
‌فروش ویژه
۹۵۷,۰۰۰
۷۷,۰۰۰
۹۵۷,۰۰۰ ۹۵۷,۰۰۰
.sbs
‌فروش ویژه
۹۵۷,۰۰۰
۷۷,۰۰۰
۹۵۷,۰۰۰ ۹۵۷,۰۰۰
.shop
‌فروش ویژه
۲,۶۱۲,۰۰۰
۸۶,۰۰۰
۲,۶۱۲,۰۰۰ ۲,۶۱۲,۰۰۰
.click
‌فروش ویژه
۱,۳۵۵,۰۰۰
۲۸۴,۰۰۰
۱,۳۵۵,۰۰۰ ۱,۳۵۵,۰۰۰
.co.ir یک ساله
پنج ساله
۳۸,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
۳۸,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
۳۸,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
.org.ir یک ساله
پنج ساله
۳۸,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
۳۸,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
۳۸,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
.net.ir یک ساله
پنج ساله
۳۸,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
۳۸,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
۳۸,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
.ac.ir یک ساله
پنج ساله
۳۸,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
۳۸,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
۳۸,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
.sch.ir یک ساله
پنج ساله
۳۸,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
۳۸,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
۳۸,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
.gov.ir یک ساله
پنج ساله
۳۸,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
۳۸,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
۳۸,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
.id.ir یک ساله
پنج ساله
۳۸,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
۳۸,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
۳۸,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰
.in ۵۷۳,۰۰۰ ۵۷۳,۰۰۰ ۵۷۳,۰۰۰
.us
شرایط خاص
۹۰۲,۰۰۰ ۹۰۲,۰۰۰ ۹۰۲,۰۰۰
.name ۸۹۴,۰۰۰ ۸۹۴,۰۰۰ ۸۹۴,۰۰۰
.online
‌فروش ویژه
۲,۶۶۴,۰۰۰
۱۷۱,۰۰۰
۲,۶۶۴,۰۰۰ ۲,۶۶۴,۰۰۰
.xyz
‌فروش ویژه
۱,۲۱۹,۰۰۰
۱۶۲,۰۰۰
۱,۲۱۹,۰۰۰ ۱,۲۱۹,۰۰۰
.tel ۱,۰۸۴,۰۰۰ ۱,۰۸۴,۰۰۰ ۱,۰۸۴,۰۰۰
.co.uk ۸۳۵,۰۰۰ ۸۳۵,۰۰۰ ۸۳۵,۰۰۰
.cc ۹۳۹,۰۰۰ ۹۳۹,۰۰۰ ۹۳۹,۰۰۰
.nl ۸۳۲,۰۰۰ ۸۳۲,۰۰۰ ۸۳۲,۰۰۰
.de
شرایط خاص
۶۲۷,۰۰۰ ۶۲۷,۰۰۰ ۶۲۷,۰۰۰
.es ۸۵۴,۰۰۰ ۸۵۴,۰۰۰ ۸۵۴,۰۰۰
.fr
شرایط خاص
۹۵۱,۰۰۰ ۹۵۱,۰۰۰ ۹۵۱,۰۰۰
.it
شرایط خاص
۱,۱۱۷,۰۰۰ ۱,۱۱۷,۰۰۰ ۱,۱۱۷,۰۰۰
.pm ۸۵۷,۰۰۰ ۸۵۷,۰۰۰ ۸۵۷,۰۰۰
.at ۱,۲۷۳,۰۰۰ ۱,۲۷۳,۰۰۰ ۱,۲۷۳,۰۰۰
.ae ۳,۳۴۰,۰۰۰ ۳,۳۴۰,۰۰۰ ۳,۳۴۰,۰۰۰
.ca ۱,۰۲۹,۰۰۰ ۱,۰۲۹,۰۰۰ ۱,۰۲۹,۰۰۰
.eu
‌فروش ویژه
شرایط خاص
۹۰۳,۰۰۰
۷۲۱,۰۰۰
۹۰۳,۰۰۰ ۹۰۳,۰۰۰
.tw ۲,۲۵۸,۰۰۰ ۲,۲۵۸,۰۰۰ ۲,۲۵۸,۰۰۰
.org.in ۴۹۶,۰۰۰ ۴۹۶,۰۰۰ ۴۹۶,۰۰۰
.co.in ۴۳۱,۰۰۰ ۴۳۱,۰۰۰ ۴۳۱,۰۰۰
.com.co ۱,۰۸۳,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۰۰۰
.co.com ۲,۲۵۸,۰۰۰ ۲,۲۵۸,۰۰۰ ۲,۲۵۸,۰۰۰
.io
‌فروش ویژه
۴,۵۱۴,۰۰۰
۳,۹۷۲,۰۰۰
۴,۵۱۴,۰۰۰ ۴,۵۱۴,۰۰۰
.flowers
جدید
۱۰,۳۸۵,۰۰۰ ۱۰,۳۸۵,۰۰۰ ۱۰,۳۸۵,۰۰۰
.academy
‌فروش ویژه
۲,۷۰۹,۰۰۰
۱,۳۰۸,۰۰۰
۲,۷۰۹,۰۰۰ ۲,۷۰۹,۰۰۰
.services
‌فروش ویژه
۲,۲۷۴,۰۰۰
۴۷۹,۰۰۰
۲,۲۷۴,۰۰۰ ۲,۲۷۴,۰۰۰
«دامنه‌هایی که با برچسب شرایط خاص مشخص شده اند، دارای شرایط خاصی جهت ثبت هستند، قبل از خرید لطفا این شرایط را بررسی نمایید»

دامنه‌های دارای برچسب فروش ویژه تنها برای دوره یک ساله در نظر گرفته شده است.
آیتمی با شرایط انتخابی یافت نشد

ویژگی‌های کلیدی خدمات دامنه

ثبت دامنه لحظه ای!

در تمامی شبانه روز سامانه تحویل آنی و لحظه ای سفارشات ثبت دامنه آماده ارایه تمامی خدمات ثبت دامین در کوتاهترین زمان خواهد بود. کافی است سفارش ثبت یا انتقال دامنه های ملی (IR) یا بین المللی (COM, NET) خود را به ثبت رسانید تا تنها در چند لحظه درخواست شما پیگیری شود.

کنترل پنل مدیریتی کارآمد دامنه

ارائه کنترل پنل کارآمد و کاربرپسند، جهت انجام عملیات مدیریتی بر روی دامنه مانند تنظیم نام سرورها، ویرایش اطلاعات تماس و … باعث ایجاد سهولت استفاده و افزایش کارایی در استفاده از خدمات ثبت دامنه خواهد شد. کنترل پنل اختصاصی دامین IRPOWER این امکان را برای شما فراهم خواهد کرد تا به صورت خودکار و با تشخیص مواردی،‌ خطرات قابل پیش بینی را از خدمات دریافتی شما دور خواهد کرد و امنیت خدمات ثبت دامین را برای شما افزایش خواهد داد.

مالکیت کامل دامنه های ملی و بین المللی

مالکیت تمامی دامنه ها (دامنه های ملی و بین المللی) به ثبت رسیده در IRPOWER در اختیار مالک آن ها خواهد بود و آنها قادر به مدیریت دامنه های خود به صورت مستقیم و در هر زمانی از دوره خود خواهند بود. ما نیز تمامی تلاش خود را برای محافظت از حریم خصوصی آن خواهیم کرد تا با خیالی آسوده بتوانید نسبت به توسعه کسب و کار و وب سایت خود اقدام نمایید.

سوالات پر تکرار پیرامون خدمات ثبت و انتقال دامنه

آیا با خرید دامنه ملی یا بین المللی از شما بایستی هاست را نیز از شما تهیه کنم؟

خیر، با وجودی که توصیه می کنیم تمامی سرویس ها و خدمات خود را از طریق IRPOWER به منظور سهولت در دسترسی به خدمات و مدیریت هرچه بهتر خدمات میزبانی وب و دامنه خود انجام دهید، اما الزامی به خرید هاست یا انتقال هاست خود به IRPOWER‌ پس از تکمیل خرید و ثبت دامنه های ملی و بین المللی نخواهد بود. بدین ترتیب قادر خواهید بود DNS هاست را بر روی دامین خریداری شده خود تنظیم نمایید تا اتصال هاست و دامین شما ایجاد شود.

آیا امکان فسخ خرید دامنه بعد از ثبت دامنه وجود دارد؟

طبق قوانین مرکز ثبت دامین (رجیسترار) امکان عودت هزینه های دامنه (شامل هزینه ثبت دامنه و انتقال دامنه) پس از تکمیل سفارش های ثبت دامین یا انتقال دامین نخواهد بود. بدین ترتیب لازم است در خرید دامنه های مورد نظر خود دقت کامل را داشته باشید.

برای راه اندازی سایت به جز خرید دامنه به چه چیز دیگری نیاز دارم؟

بعد از انتخاب نام دامین مورد نظر خود و انجام مراحل ثبت دامنه، جهت راه اندازی وب سایت خود، لازم است نسبت به خرید هاست یا میزبانی وب مورد نظر خود به جهت نگهداری و بارگذاری فایل‌های وبسایت خود اقدام نمایید. در صورت تمایل به مشاهده خدمات میزبانی وب ما می توانید بر روی خرید هاست کلیک نمایید. در نظر داشته باشید به جهت حفظ امنیت وب سایت خود و همچنین کسب رتبه های مناسب تر در جستجوی گوگل و کسب ورودی های بیشتر از جستجو های کاربران، می توانید نسبت به خرید SSL نیز اقدام نمایید.

چرا نمی‌توانم خرید دامنه با نام مورد نظرم را انجام دهم؟

نام انتخابی شما برای ایجاد وب سایت در زمان ثبت دامنه مورد نظر ممکن است به یکی از دلایلی زیر امکانپذیر نباشد:
:: نام دامین مورد نظر قبلا توسط فرد دیگری ثبت شده باشد. در این وضعیت تا زمانی که دامنه مورد نظر در اختیار شخص دیگری باشد، امکان ثبت دامنه و استفاده از آن وجود نخواهد داشت.
:: نام دامنه نیازمند شرایط خاص یا انجام اقدامات خاصی جهت ثبت دامین باشد. در این حالت می توانید با برقراری ارتباط با پشتیبان شرکت ما از شرایط ثبت دامنه مطلع شوید.
:: دامنه جزو دامنه‌های ویژه (Premium Domain) باشد. در صورتی که نام دامین بسیار خاص و مهمی را برای وب سایت خود انتخاب کرده باشید ممکن است با این موضوع مواجه شوید که دامنه مورد نظر جز دامنه های ویژه است و به همین دلیل لازم است هزینه بیشتری را به نسبت هزینه های معمول دامنه پرداخت نمایید. در نظر داشته باشید هزینه این دسته از دامنه ها توسط رجیسترار مشخص می شود که پس از استعلام قیمتی، قیمت نهایی ثبت دامنه اطلاع رسانی خواهد شد. در نظر داشته باشید این دسته از دامنه ها حتی برای تمدید دامنه نیز نیاز به پرداخت هزینه بیشتری به نسبت هزینه های معمول دامنه خواهد داشت که در زمان تمدید دامنه قابل استعلام خواهد بود.
:: ثبت دامنه نیازمند گرفتن مجوز باشد. این موضوع که معمولا در زمان خرید دامنه ir ایجاد می شود، لازم است به ایمیلی که از جانب ایرنیک ارسال می شود مراجعه کرده و نسبت به دریافت مدارک و یا مجوز های مورد نیاز اقدام نمایید تا قادر به ثبت دامنه مورد نظر خود باشید.

چگونه میتوانم ثبت دامنه انجام دهم؟

در بالای صفحه از بخش خدمات ثبت دامین، گزینه‌ای جهت وارد کردن نام دامنه مورد نظر وجود دارد. بعد از وارد کردن نام مورد نظر روی دکمه «ثبت» جهت ثبت دامنه و روی دکمه «انتقال» جهت ثبت انتقال دامنه کلیک کنید. در ادامه مشخصاتی از شما درخواست می شود که لازم است برای ثبت دامنه وارد شود. پس از ورود اطلاعات و تکمیل سفارش اولیه دامنه، با پرداخت هزینه ثبت دامین خود، ایمیلی برای شما ارسال می شود که موفقیت آمیز بودن ثبت دامنه را به شما اطلاع خواهد داد. در صورتی که درخواست انتقال دامنه داشته باشید، معمولا پس از چند روز ایمیل هایی مبنی بر موفقیت آمیز بوده پروسه انتقال دامنه برای شما ارسال خواهد شد. در صورت عدم دریافت ایمیل های ذکر شده لازم است با ما در تماس باشید.

خرید دامنه ir بهتر است یا خرید دامنه com؟

خرید دامنه ir (ملی) که از جانب ایرنیک قابل انجام است، از لحاظ اقتصادی نسبت به خرید دامنه .com بسیار به‌صرفه‌تر خواهد بود. اما با توجه به تعداد دامنه های ملی ثبت شده، شانس کمتری برای ثبت دامنه های با معنی و با ارزش خواهید داشت. در نظر داشته باشید که شرایط خریداری دامنه های ملی (IR) بسیار سخت تر از خرید دامنه های com. خواهد بود به طوری که ممکن است برای ثبت یک دامنه، ماه ها به دنبال دریافت مجوز های لازم از سازمان های مربوطه باشید! این موضوع برای ثبت دامنه های بین المللی (COM, NET) معمولا وجود نخواهد داشت.

توصیه می کنیم در صورتی که نام دامنه شما نام برند شما خواهد بود، برای داشتن برندی قوی و انحصاری، بهتر است خرید دامنه com. را در کنار خرید دامنه IR نیز انجام دهید تا از سو استفاده های احتمالی آتی و یا ایجاد اشتباه در مراجعات کاربران شما به پسوند های دامنه مختلف جلوگیری به عمل آورید. همچنین ممکن است برای استفاده از برخی خدمات دیگر میزبانی وب و دامنه، به دلیل مسایل تحریم های بین المللی از پذیرفتن دامنه ها با پسوند های IR جلوگیری به عمل آید که این موضوع را می توانید در زمان خرید گواهی SSL مشاهده نمایید!

آیا امکام مخفی کردن اطلاعات دامنه در WHOIS میسر است؟

امکان امکان مخفی سازی اطلاعات تماس برای برخی از پسوند‌های دامنه وجود دارد. جهت اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی ارتباط برقرار فرمایید.

چگونه می‌توان DNS دامنه پس از ثبت دامین را تنظیم نمود؟

بعد از اتمام فرآیند خرید دامنه، در هر زمان می‌توانید با ورود به بخش پنل کاربری خود، نسبت به مدیریت دامنه های خود به صورت متمرکز اقدام نمایید. تغییر نیم سرورهای دامنه (DNS) تنها یکی از ویژگی های پنل مدیریت دامنه های ماست.

به راهنمایی بیشتری نیاز دارید؟

با ما تماس بگیرید: ۱۰۰۰-۴۷۶۲ (۰۲۱)
مشتاق شنیدن صدای شما هستیم!

به توضیح بیشتری نیاز دارید؟

مرکز آموزش با صدها آموزش کامل و تصویری در خدمت شماست!