چطور سابقه کسب‌وکارهای اینترنتی را بررسی کنیم؟

چطور سابقه کسب‌وکارهای اینترنتی را بررسی کنیم؟

به جرات می توان گفت یکی از بزرگترین سرمایه های یک کسب و کار اینترنتی، سابقه و اعتبار آن است. حتما زیاد با چنین شعار هایی روبرو شده اید: “با ۱۵ سال سابقه”، “با دو دهه سابقه درخشان” بله! روزانه با چنین شعارهایی در سایت های مختلف مواجه می شویم! اما چطور مطمئن شویم این فقط یک شعار نیست؟ چگونه ...